1 – Introductie: Het Kennen Van Gods Wil

🕗 Periode 4 / Dag 1 – 🌲Pad 13. Het Kennen Van Gods Wil   –   📌 Joh. 14:21 ◀ | 

📖 Psalm 32 (vs. 8: God heeft een plan met jouw leven)

God heeft een specifiek plan voor een ieder van ons. En als wij dat plan gaan ontvouwen dan verbazen wij ons telkens weer. God staat open voor ons zoals een liefhebbende vader dat met zijn kinderen doet. Het is zelfs bijna onmogelijk Hem niet te horen of Zijn wil niet te kennen. Zeker als wij Hem proberen te dienen en te gehoorzamen. Als wij aan Zijn doel in ons leven een invulling geven, dan zal God ons ook helpen dat doel te bereiken. Tevens hebben wij het grote voorrecht Gods plan uit te mogen voeren. God spreekt tot ons op verschillende manieren. De belangrijkste manier is vanuit de Bijbel. Het geschreven woord is namelijk datgene waaraan wij alles kunnen toetsen. Het bestuderen en overdenken van de Bijbel is belangrijk om de wil van God beter te leren kennen.
In de Bijbel kunnen wij ook zien dat God Zijn wil op andere manieren duidelijk maakt. Hij spreekt door middel van de Heilige Geest (Hand. 13:2), de raad van godvrezende mensen (2 Sam. 12:1-4), woorden van kennis, wijsheid en profetie (1 Sam. 9:19, Matt. 22:15-22, Hand. 11:28) en het getuigenis van ons geweten (2 Kor. 1:12). Ook gebruikt Hij visioenen (Hand. 16:8), dromen (Gen. 37:5-9), engelen (Matt. 1:20), Zijn sprekende stem (1 Sam. 3:1-14) en bevestigende omstandigheden (1 Sam. 14:6-12).
Doordat wij God eerst leren kennen, kunnen wij Zijn wil voor ons persoonlijk gaan ontdekken. In deze drukke tijd is het moeilijk om aandacht te schenken aan God. We zijn vaak druk bezig met van alles en nog wat. Hierdoor is het gemakkelijk om van God af te dwalen. Hij wil ons over Zichzelf onderwijzen. Dit kan als wij ons ondergeschikt maken aan de Heilige Geest en als we de principes en beloften van Gods Woord in ons hart en gedachten eigen maken. God spreekt direct tot ons door Zijn Geest. Zijn stem is gemakkelijk te herkennen, omdat het altijd bevestigt dat “Jezus de Heer is”. Zijn stem wijkt nooit af van het geschreven Woord van God.
Als wij God niet verstaan, dan kunnen er bepaalde dingen in de weg staan. Niet beleden zonden, zoals ongeloof, trots en ongehoorzaamheid verhinderen een open communicatie met God. De machten van de duisternis proberen ons af te leiden door middel van verleiding, twijfel en veroordeling. Als wij daarvan bewust worden, moeten wij actie ondernemen door onze zonden te belijden en weerstand te bieden aan de vijand (Jak. 4:7-8).
Als je meer kennis van de Bijbel krijgt en gevoelig bent voor de Heilige Geest, dan kan je Gods leiding veel gemakkelijker opvolgen. Voor belangrijke zaken moeten wij altijd eerst Gods wil vragen. Hij gebruikt soms anderen om dat te bevestigen. Het is wel zo wijs te wachten met het spreken over leiding totdat we Gods antwoord hierover hebben.

🕗 Periode 4 / Dag 1 – 🌲Pad 13. Het Kennen Van Gods Wil   –   📌 Joh. 14:21 ◀ | 

Print

 

Copying content is not available on hooxies.nl for copyright reasons