15 – Een Koning Die Op Orders Wacht

🕗 Periode 4 / Dag 15 – 🌲Pad 13. Het Kennen Van Gods Wil   –   📌 Openb. 3:20  | 

📖 2 Sam. 5:17-25 (vs. 19: We moeten niet denken dat we alles zelf weten)

Koning David was een machtig strijder, aangesteld door God, maar toch wist hij ook niet altijd in elke militaire situatie wat hij moest doen. Deze verzen laten zien hoe David vroeg om leiding. Hij was klaar om de vijand, die zijn koninkrijk belegerde, aan te vallen. Voordat hij ook maar iets deed, vroeg hij eerst aan God wat hij moest doen. Als er dan een tweede aanval kwam, dan nam Hij niet zomaar aan dat het advies van God ook in die nieuwe situatie zou gelden. Hij ging dan opnieuw naar God voor advies. David was zich er goed van bewust dat Hij voortdurend afhankelijk was van Gods wijsheid.
Ook wij moeten, net als David, onze afhankelijkheid van God laten zien. Dit doe je door Zijn leiding steeds weer te zoeken in je leven. Zelfs in de kleine dingen die ons bezighouden. De Zuid-Afrikaanse schrijver Andrew Murray heeft eens gezegd: “De dingen die in ons dagelijks leven onbelangrijk lijken, zijn juist de testen voor de eeuwigheid. Want juist in kleine dingen blijkt wat ons werkelijk bezig houdt en hoe afhankelijk we zijn van Gods leiding”.

🔨 Zijn de beslissingen in jouw leven gebaseerd op je ervaringen uit het verleden? Of zoek jij de leiding van de Heilige Geest? Hoe betrek jij de Heilige Geest in je dagelijks leven?

🕗 Periode 4 / Dag 15 – 🌲Pad 13. Het Kennen Van Gods Wil   –   📌 Openb. 3:20  | 

Print

Comments are closed.