19 – Als De Deur Dicht Gaat

🕗 Periode 4 / Dag 19 – 🌲Pad 13. Het Kennen Van Gods Wil   –   📌 Openb. 3:20  | 

📖 Hand. 16:4-15 (vs. 6-7: Verzet je niet tegen Zijn plan)

Soms krijgen we duidelijke ‘marcheer-orders’ van God voordat we ergens aan beginnen. Zoals Paulus toen hij op zendingsreis ging (Hand. 13:1-3). Op andere momenten wordt de wil van God pas duidelijk als we al onderweg zijn. Zoals Paulus meemaakte tijdens zijn tweede zendingsreis (Hand. 15:36). Paulus ervaarde heel veel tegenstand toen hij in Azië en Bythania het evangelie verkondigde. Toen realiseerde hij zich dat God vast wilde dat hij ergens anders heenging. Paulus en Silas reageerden direct toen God hen naar Macedonië stuurde en daar startten zij de eerste christengemeente in Europa.
Op dezelfde manier dacht de jonge David Livingstone dat hij geroepen was om het evangelie te verkondigen in China, maar God stuurde hem naar Afrika. Daar opende hij de binnenlanden voor het zendingswerk en hielp hij een einde te maken aan de slavernij in Oost-Afrika. Als wij een nederige houding hebben en toelaten dat God ons kan sturen en leren, dan zullen we direct herkennen als God deuren voor ons opent of sluit.

🔨 Hoe reageer jij meestal als iets niet gaat zoals je gedacht had? Vraag God om richting te geven aan de plannen voor jouw leven.

🕗 Periode 4 / Dag 19 – 🌲Pad 13. Het Kennen Van Gods Wil   –   📌 Openb. 3:20  | 

Print

Comments are closed.