32 – Introductie: Discipelschapsvoorwaarden

🕗 Periode 4 / Dag 32 – 🌲Pad 14. Discipelschapsvoorwaarden   –   📌 Rom. 10:9  | 

📖 Num 6:1-12

Denk je eens in hoe het zou zijn om een monnik te zijn. Lange tijden van stilte, dagen van vasten, uren van gebed … Ondanks dat het je dichterbij God kan brengen, zullen de meesten van ons “nee, bedankt” zeggen tegen zo’n streng leven. Jammer genoeg denken de meesten van ons bij toewijding aan God aan mensen die speciaal geroepen zijn, zoals het Nazoreeërschap in het bijbelboek Numeri. Eddy dacht net zo totdat hij naar een bijbelstudieklas ging. De leraar noemde een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor toewijding aan God. Zoals: bidden, vasten, het eren van de zondag, bijbelstudie en verantwoording geven over datgene wat je doet. De leraar zei dat alle studenten een aparte tijd moesten nemen voor deze onderwerpen. Toen er steeds meer onderwerpen bijkwamen, wist Eddy niet meer hoe hij dat allemaal moest doen in zijn vrije tijd. Opeens ging er een lampje bij hem branden en hij zei tegen zijn klasgenoten: “Natuurlijk, dit is allemaal volgens de wet van het Oude Testament! Wij leven in de tijd van het Nieuwe Testament in Gods genade”. Voor Eddy en de anderen in de klas was dat iets nieuws.
Het is geen bevel om ons toe te wijden. Het is een uitnodiging van een liefdevolle God die een diepe vriendschap met ons wil. Als ons doel is om God beter te leren kennen en Jezus te volgen, kunnen we niet zonder bidden, bijbellezen etc. Hierdoor geven we God de kans om in ons leven grote dingen te doen. Om deze toewijding aan God te doen moet je tijd vrijmaken. Om te beginnen kun je elke dag een tijd apart nemen zoveel je aan kunt. Het is het beste om niet je doel meteen te hoog te zetten omdat je je anders misschien gaat vervelen of het opgeeft. Dat is absoluut niet Gods bedoeling. Hij wil ons juist geven wat we nodig hebben. Sommige gebieden van toewijding hebben te maken met keuzes die je maakt. In sommige situaties heeft het te maken hoe je reageert op negatieve invloeden van de wereld om ons heen. In veel situaties zullen we misschien tegengesteld reageren aan wat Jezus zou doen. Als we hierbij stilstaan, kunnen we leren hoe we onze houding en reacties kunnen onderwerpen aan de wil van de Vader. Zo zullen we meer op Jezus gaan lijken.
Als je met toewijding voor God aan de slag gaat, zul je merken dat je gaat groeien in je geloof. Alles bij elkaar zal het zijn als belangrijke voedingsstoffen die samen een plant laten groeien.

🔨 Bedenk dat God steeds bij je is. Hij wil je kennen en Hij wil dat je Hem gaat leren kennen. Heb plezier op deze ontdekkingstocht.

🕗 Periode 4 / Dag 32 – 🌲Pad 14. Discipelschapsvoorwaarden   –   📌 Rom. 10:9  | 

Print

Comments are closed.