36 – Leren Om Te Luisteren

🕗 Periode 4 / Dag 36 – 🌲Pad 14. Discipelschapsvoorwaarden   –   📌 Jak. 1:22  | 

📖 1 Sam. 15:10-23 (vs. 10: Luisteren naar Gods stem)

Bij sommige mensen lijkt het zo makkelijk om Gods stem te horen, terwijl andere mensen worstelen om een woord te verstaan. Samuel had ook eerst moeite om Gods stem te herkennen. De eerste keer dat God hem riep, dacht hij dat Eli riep (1 Sam. 3:4-8). Velen van ons horen de stem van de Heer maar we herkennen niet dat het Zijn stem is. We leren om Zijn stem te verstaan als we oefenen. We moeten de tijd nemen om te luisteren naar Gods stem, maar ook naar anderen als zij een goed advies geven (zoals Samuel Eli’s advies opvolgde). Als we dat doen zullen we beter Gods stem kunnen gaan verstaan. Belangrijk is het om te bedenken dat God wil praten met ons. In de Bijbel zien we van Genesis tot Openbaringen dat Hij praat met Zijn volk. Hij wil met ons allemaal persoonlijk praten. Het is een heel belangrijk onderdeel om te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en om het doel van je leven te ontdekken.
Samuel luisterde naar God en deed wat God hem gezegd had zowel het moeilijke als het leuke. Omdat Samuel datgene wat hij gehoord had aan anderen doorgaf, heeft God hem gebruikt om het volk van Israël naar zijn bestemming te leiden.

🔨 Heb je ooit Gods stem verstaan? Neem de tijd om Gods Woord te lezen. Vraag Hem om tot je te spreken door Zijn woord.

🕗 Periode 4 / Dag 36 – 🌲Pad 14. Discipelschapsvoorwaarden   –   📌 Jak. 1:22  | 

Print

Comments are closed.