42 – Introductie: Opgeven Van Rechten

🕗 Periode 4 / Dag 42 – 🌲Pad 15. Opgeven Van Rechten   –   📌 Jak. 1:22  | 

📖 Filip. 2:1-11 (Jezus, Ons Voorbeeld In Alles)

Veel leiders in deze wereld hebben gigantische legers tot hun beschikking. Vaak kunnen ze met één woord verschrikkelijke vernietigingswapens lanceren. Maar toch kunnen al die wapens bij elkaar niet tegen de geweldige macht van Jezus op, de Koning der koningen. Verbazingwekkend dat Jezus op aarde nooit pronkte met die macht. Hij leidde een leven van onderwerping, zachtmoedigheid en dienstbaarheid. Sommige mensen zagen Zijn zachtmoedigheid als een vorm van zwakte, maar daar is totaal geen sprake van. Zachtmoedigheid is een karaktereigenschap van sterke mensen die hun eigen rechten, uit vrije wil, bij God hebben ingeleverd. Het Engelse woord daarvoor, “meekness”, komt oorspronkelijk uit het Grieks. Het beschrijft hoe een schitterende, krachtige hengst zich onderwerpt aan de hand van zijn meester. Jezus was één met de Vader dat Hij er (vrijwillig) voor koos om Zijn rechten, kracht en majesteit op te geven om Zijn Vaders wil te doen. Hij vertelde: “Ik doe niets uit Mijzelf, maar ik spreek alleen over wat de Vader mij heeft geleerd” (Joh. 8:28). Zijn liefde en vertrouwen waren zo enorm groot dat Hij in staat was om met de dood voor ogen nog te kunnen zeggen: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede” (Matt. 26:39).
Jezus wil dat wij diezelfde relatie van complete liefde en vertrouwen met God zullen hebben als Hij. Door het hart van de Vader te leren kennen krijgen we de vrijheid om Zijn wil voor ons leven te doen en ons ermee te vereenzelvigen. Maar dat is soms wel erg moeilijk. We kunnen ons niet voorstellen hoe moeilijk het voor Jezus was om de hemel te verlaten en als mens geboren te worden in onze zondige wereld. Hij werd zelfs niet eens normaal geboren, maar nota bene in een stal! Met Kerstmis ziet zo’n stal er misschien wel leuk uit, maar in werkelijkheid is het een natte, bedompte plek met vieze geurtjes van beesten en mest. Jezus gaf zijn reputatie op. Veel mensen dachten dat Hij een onwettig kind was (Maria was immers niet getrouwd toen ze in verwachting was), geboren in een waardeloos dorp. Later vonden zelfs de mensen uit zijn eigen dorp dat Hij waardeloos was. Zijn reputatie leek helemaal verdwenen toen religieuze leiders Hem, de Zoon van God, een duivel noemden (Matt. 12:24)!
Filip. 2:5-8 vertelt dat Hij Zichzelf leegmaakte en een dienstknecht werd. Sommige dienstknechten gaven hun recht op vrijheid op uit liefde. Ze gingen door met het dienen van hun meester zelfs nadat ze hun verplichte termijn al hadden afgemaakt (Deut. 15:12-17). In onze moderne maatschappij waar we nogal trots zijn op onze vrijheid en onze rechten is het moeilijk om je voor te stellen om dat vrijwillig op te geven. Toch is dat precies wat Jezus voor ons deed! Wat Hij als laatste overgaf was Zijn eigen recht op leven! Hij was gehoorzaam zelfs toen Hij stierf aan het kruis, een dood voorbestemd voor ordinaire criminelen. Dit offer van Zijn leven uit liefde bracht een zware slag toe aan het rijk der duisternis. Mensen waren gevangen in dit vreselijk slechte koninkrijk en waren slaven van de zonde.
Maar Jezus heeft niet alleen vergeving gebracht voor onze zonden. Ook werd, toen Hij Zijn leven opofferde, de kracht van alle zonde tegelijkertijd gebroken (Rom. 6-8). We kunnen er nog steeds voor kiezen om voor onszelf te leven, maar dat hoeft gelukkig niet meer! We kunnen onze rechten opgeven en nee zeggen tegen onze eigen ik en onze trots. Zo kunnen we gehoorzaam worden aan Gods plannen.

🕗 Periode 4 / Dag 42 – 🌲Pad 15. Opgeven Van Rechten   –   📌 Jak. 1:22  | 

Print

Comments are closed.