57 – De Weg Naar Echte Veiligheid

🕗 Periode 4 / Dag 57 – 🌲Pad 15. Opgeven Van Rechten   –   📌 Filip. 1:6  | 

📖 Markus 8:34-38 (vs. 34-35: Ons recht om ons zelf te redden opgeven)

Een rijk zakenman raakt in paniek bij een diepe val van de aandelenkoers op de beurs. Een eenzame tiener denkt aan zelfmoord wanneer zijn vriendin hem in de steek laat. En een student medicijnen ziet haar hoop op een mooie toekomst als arts in rook opgaan als ze wordt geschorst wegens fraude bij het examen. Jezus wist dat we in onze menselijke zwakheid veiligheid proberen te vinden in geld, relaties en carrières. Hij maakte duidelijk dat we zouden verliezen als we op die dingen zouden vertrouwen. Toch moet Jezus de mensen verward hebben met Zijn alternatief. In het natuurlijke slaat het nergens op om te zeggen dat je je leven kan winnen door je leven op te geven (te verliezen). Toch is dat precies wat Jezus deed aan het kruis. Hij offerde Zich op en Zijn dood werd de deur naar eeuwig leven. Dit ‘sterven aan jezelf’ principe is ook deel van Jezus’ belangrijkste strategie voor leven hier op aarde. Wanneer we onze levens aan Hem overgeven komt Zijn opstandingsleven bij ons naar binnen stromen en dat breekt gebondenheid aan zonde, angst en verslavende gewoontes. Alle dingen worden nieuw (zie 2 Kor. 5:17).

🔨 Vraag God om je te laten zien of je naast Jezus nog meer hebt waar je je veiligheid in hebt gezocht. Vraag Hem om je te helpen om van die gebondenheid los te komen. Andere dingen waar je veiligheid in zoekt, stellen teleur en brengen dan vaak pijn maar God stelt nooit teleur. Vraag Hem om je te helpen dicht bij Hem te blijven en Hem beter te leren kennen. Laat Hem de enige zijn die regeert in jouw leven.

🕗 Periode 4 / Dag 57 – 🌲Pad 15. Opgeven Van Rechten   –   📌 Filip. 1:6  | 

Print

 
Don`t copy text!