59 – Pijn

🕗 Periode 4 / Dag 59 – 🌲Pad 16. Beproevingen   –   📌 Filip. 1:6  | 

📖 1 Pet. 4:12-19 (vs. 19: Waarom staat God lijden toe?)

Pijn en moeilijkheden roepen in ons de meest diepgaande vragen op die bij het leven horen. Vragen zoals: Waarom ik? Is God eigenlijk wel geïnteresseerd? Is er hoop om hier ooit weer uit te komen? Als we antwoord willen geven op deze vragen, dan moeten we wel weten dat God niet de bedenker van lijden is. Integendeel, wat Hij doet is goed (Gen. 1:31). Hij houdt van ons en respecteert ons; daarom schiep Hij ons om van relaties te genieten. En Hij laat ons daarin helemaal vrij, want we hebben de vrijheid om lief te hebben en ook om niet lief te hebben. Als God ons zou dwingen relatie met Hem te hebben, dan zouden we niet echt vrij zijn. Als gevolg daarvan is er soms een afstand tussen ons en God. Daardoor worden we geconfronteerd met de fouten van onze eigen egoïstische keuzes, en ook die van anderen. En vaak lijden we daaronder.
God heeft verdriet als wij lijden, zelfs als dat komt door onze eigen keuzes. Hij heeft lijden niet als deel van het leven bedoeld. Bovendien wil Hij ons het recht van eigen keuzes niet ontnemen. Bij echte liefde hoort ook vrijheid. De realiteit is wel dat God almachtig is. Hij zond Zijn Zoon Jezus naar de aarde om het juk van zonde en dood te doorbreken. Er is vergeving voor hen die zondigen. Er is kracht voor hen die lijden. God is bij machte om welk probleem dan ook te laten mee werken ten goede, ook de problemen die we zelf veroorzaken.

🔨 Kijk eens in je eigen leven of God nare situaties heeft omgezet in goede dingen.

🕗 Periode 4 / Dag 59 – 🌲Pad 16. Beproevingen   –   📌 Filip. 1:6  | 

Print

Comments are closed.