60 – De Pijn Onder Ogen Zien

🕗 Periode 4 / Dag 60 – 🌲Pad 16. Beproevingen   –   📌 Filip. 1:6  | 

📖 Psalm 42 (vs. 5: Waar is God als ik lijd?)

Pijn is onlosmakelijk verbonden aan ons leven op aarde. We kunnen ons er niet voor verbergen. We kunnen niet doen alsof het niet bestaat. We kunnen er gebukt onder gaan. Hoe het ook is, we zullen het moeten aanvaarden. Pijn erkennen en aanvaarden is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
In Psalm 42 ziet David zijn diepe pijn en teleurstelling onder ogen. Hij herinnert zich betere tijden en spoort zichzelf ertoe aan uit te zien naar een tijd waarin dit alles voorbij is. Ook Jezus liet op verschillende momenten blijken dat Hij pijn leed. Zijn eenzame roep aan het kruis (Matt. 27:46) is een voorbeeld van de diepste pijn die Hij onderging voor onze zonden.
God wil ons aanraken in onze diepste pijn en eenzaamheid om ons echte troost en hoop te geven. Hij is onze Vader die met ons dóór de pijn heengaat. Als we uitzien naar Hem, dan zal Hij Zich aan ons tonen. Ontelbare gelovigen hebben kunnen standhouden omdat ze Gods aanwezigheid als troost in hun pijn ervoeren. Pijn kan iets traumatisch zijn. Toch hoef je niet bang te zijn want God is met je!

🔨 Ben je in staat om je pijn echt onder ogen te zien en Gods troost daarin te ontvangen? Praat er met iemand over die je vertrouwt.

🕗 Periode 4 / Dag 60 – 🌲Pad 16. Beproevingen   –   📌 Filip. 1:6  | 

Print

Comments are closed.