1 – Introductie: Overwinnend Christenleven

🕗 Periode 5 / Dag 1 – 🌲Pad 17. Overwinnend Christenleven   –   📌 1 Joh. 1:9 ◀ | 

📖 Num. 13:25-33 (vs. 30: Als God aan onze kant staat, staan we sterk)

En de winnaar is: ________! Iedereen die een persoonlijke relatie met Jezus heeft, kan hier zijn of haar naam invullen. Toen Jezus aan het kruis stierf en daarna opstond uit de dood, overwon Hij de macht van de zonde en van onze vijand, satan. Door geloof in Jezus worden we erfgenamen (deelgenoten) in Zijn overwinning en winnaars voor altijd. Overwinning is niet iets wat we kunnen verdienen. We kunnen het ontvangen door geloof. (Ef. 2:8,9). In 2 Pet. 1:3 staat daar het volgende over: “Jezus’ goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht”. Met andere woorden: een overwinnend christenleven onderdeel is van het wandelen met God. Als we opnieuw Gods karakter en Woord leren kennen, dan ontdekken we dat Gods vernieuwing op meerdere gebieden van ons leven nodig is. Wanneer we God toelaten op deze gebieden ontstaat de verandering. God werkt van binnenuit! Overwinning begint zodra we Zijn Woord, Zijn kracht en Zijn liefde in het diepst van ons wezen ervaren. Hoe kom het dan dat zoveel christenen zich depri voelen en dat het leven van sommigen overhoop ligt? Doordat we door omstandigheden gaan twijfelen over Gods beloftes. We vergeten wie we mogen zijn: kinderen van de levende God. En we vergeten wie God is: een standvastige God van eeuwige trouw. Neem nou als typisch voorbeeld het volk Israël. God bevrijdde hen van slavernij door ontzagwekkende wonderen. Maar toen Mozes twaalf spionnen naar het land stuurde dat God hen beloofd had, kwamen tien van hen bang en vertwijfeld terug door wat ze gezien hadden. Het verhaal van Kaleb, één van de twee spionnen die op God vertrouwden voor de overwinning, leert ons vier belangrijke principes voor een overwinningsleven: 1. overgave aan God, 2. vertrouwen op Gods belofte, 3. moed hebben om stand te houden tegen populaire gedachten, en 4. onwankelbaar geloof om ERVOOR TE GAAN! Terwijl de andere spionnen vertelden dat het echt onmogelijk was om het land van de reuzen binnen te trekken, daagde Kaleb de mensen uit om te gaan in geloof. “Alleen, weest dan niet opstandig tegen de Here, en gij, vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw is van hen geweken, en de Here is met ons; vreest hen niet”, verklaarde hij (Num. 14:9). God riep Kaleb om zijn standvastig geloof, en Hij overtuigde Kaleb van de erfenis in het land (Num. 14:24). Kaleb oogstte succes omdat hij zich niet door angst liet leiden. Voor ons geldt hetzelfde als we overwinnend willen leven. De woorden “wees niet bevreesd”komen veelvuldig in de Bijbel voor. Daarom moeten we God vragen om ons geloof te geven als we twijfelen over Gods Woord. Al hebben we het geloof van een mosterdzaadje, God kan door ons heen werken (Matt. 17:20). Hoe meer we op God vertrouwen, Zijn geboden gehoorzamen, Zijn liefde en kracht toelaten in ons leven (om ons te veranderen), des te meer zullen we overwinnaar met Hem zijn. De Heilige Geest zal ons laten zien hoe we moeten reageren op iedere vervolging of verleiding. Dat betekent nog niet dat we elke strijd zullen winnen. Zelfs de bekende mannen en vrouwen uit de Bijbel kenden enorme teleurstellingen. Toch bleven ze hun hoop van God verwachten. Hun karakters werden gevormd, ook door wat zij ervoeren als een nederlaag. Voor elke situatie is hoop bij God. De strijd is Zijn strijd, en de uiteindelijke uitslag is nu al bekend!

🕗 Periode 5 / Dag 1 – 🌲Pad 17. Overwinnend Christenleven   –   📌 1 Joh. 1:9 ◀ | 

Print

 

Copying content is not available on hooxies.nl for copyright reasons