12 – De Zonde Van De Wereld Op Je Nemen?

🕗 Periode 5 / Dag 12 – 🌲Pad 17. Overwinnend Christenleven   –   📌 Joh. 14:21  | 

📖 Matt. 27:11-26Gal. 2:20 (Leven door het kruis)

Barabbas zou nooit meer dezelfde zijn. Stel je die dag eens voor dat hij het volk hoort roepen: “Kruisig Hem!” (Markus 15:6-15). Misschien heeft hij wel gezegd: “Merkwaardig genoeg brachten de soldaten, die mij uit de gevangenis haalden, mij niet naar het kruis maar lieten mij gaan! Hoe is dat eigenlijk mogelijk? Ik probeerde een glimp van die eenzame man die voor Pilatus stond op te vangen. Niemand kon eigenlijk zeggen welke misdaad Hij had begaan. Toch heeft Hij in mijn plaats moeten sterven. Sommigen zeggen dat Hij is omgebracht zonder enige reden. Ik weet het niet, maar een ding is zeker: de gezagsdragers hadden er veel genoegen in, en ik leef nog.” Ook wij verdienden de doodstraf. Onze aanklacht was: zonde. Maar Jezus stierf in onze plaats. Door in Jezus te geloven, aanvaarden we dat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven.

🕗 Periode 5 / Dag 12 – 🌲Pad 17. Overwinnend Christenleven   –   📌 Joh. 14:21  | 

Print

Comments are closed.