14 – Introductie: Rentmeesterschap

🕗 Periode 5 / Dag 14 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 Joh. 14:21  | 

📖 Matt. 6:19-34 (vs. 19-21: De kern van Jezus’ onderwijs over geld)

Als mensen een grote erfenis krijgen of een grote prijs winnen, dan is de eerste vraag die aan hen gesteld wordt, wat ze ermee zullen gaan doen. Je kan het geld snel kwijt zijn door het over de balk te gooien. Je kan ook sparen voor later of je kan het gebruiken om andere mensen mee te helpen. Hoe wij met geld omgaan, hoe veel of hoe weinig we ook hebben, geeft duidelijk aan hoe onze relatie met God is. Het is een bron van leven en een zegen voor diegene die volledig toegewijd is aan God. Maar het is een dodelijke val voor diegene die denkt dat hij zijn toekomst ermee zeker kan stellen. De duivel gebruikt vaak geld, of het gebrek aan geld om ons van God te scheiden. Miljoenen mensen, ook veel christenen helaas, leven in vreselijke financiële gebondenheid vanwege hun angst, hebzucht, ontevredenheid, schulden, materialisme en egoïsme. Echte financiële vrijheid komt alleen als we onze financiën overgeven in de handen van onze hemelse Vader. Jezus zei: “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon”(Matt. 6:24). Onze enige juiste houding ten opzichte van God en ons geld is die van een rentmeester ofwel beheerder. Een rentmeester is iemand die een deel van zijn meesters rijkdom heeft om het te gebruiken of te investeren. Goede beheerders zijn zich altijd bewust waar hun rijkdom vandaan komt. Op een dag zal de meester hen zal roepen om verantwoording af te leggen. Dit zou een angstwekkende verantwoordelijkheid zijn als God ons niet duidelijke instructies had gegeven. De Bijbel bevat meer dan 2000 verzen die met geld te maken hebben, meer dus dan elk ander onderwerp. Laten we eens op deze principes letten. We kunnen de vallen die satan voor ons zet dan beter ontwijken en een tevreden leven leiden. We hoeven ons geen zorgen te maken over de toekomst want onze Vader heeft beloofd dat Hij voor ons zal zorgen. De instructies zijn simpelweg: “Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”(Matt. 6:33). De motieven die de financiële principes van Gods Koninkrijk ondersteunen zijn wezenlijk anders dan het hedendaagse systeem van de wereld. De daden van het zaaien en oogsten, geven en nemen en kopen en verkopen gelden altijd. Het ene systeem is gebaseerd op betrouwbaarheid, vrijgevigheid en rentmeesterschap. Het andere wordt gedreven door hebzucht, egoïsme en materialisme. Jezus waarschuwde Zijn volgelingen om niet op aardse rijkdom te vertrouwen omdat dat je in de steek zal laten. In plaats daarvan daagde Hij ons uit om een leven te leven van vrijgevigheid. Zodoende verzamelen we schatten in de hemel die God kan gebruiken om ons te zegenen in tijden van nood. Natuurlijk is het niet de bedoeling van Zijn zegen dat we onszelf kunnen overladen met cadeaus. Bijbelse rijkdom is veel meer dan het bezitten van een dikke bankrekening. Het is een geestelijke rijkdom die komt als we onze schat in God vinden.

🕗 Periode 5 / Dag 14 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 Joh. 14:21  | 

Print

Comments are closed.