15 – De Ware Eigenaar Van Alles

🕗 Periode 5 / Dag 15 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 1 Pet. 2:9  | 

📖 1 Kron. 29:10-19 (vs.11-12: Bedenk wie onze bron is)

Koning David bezat enorme rijkdom, maar hij hield een belangrijke waarheid voor ogen. Namelijk dat alles aan God toebehoorde. Onze hemelse Vader houdt ervan dat wij Hem erkennen als eigenaar en dat wij Hem vertrouwen dat Hij ons alles zal geven wat we nodig hebben. Financiële tegenvallers laten zien of wij nog op God vertrouwen. Hieruit blijkt ook of we begrijpen dat alles wat we bezitten aan Hem toebehoort. Toen de grote evangelist John Wesley eens op reis was, kreeg hij te horen dat zijn huis was afgebrand. In plaats van bedroefd te zijn verklaarde hij in geloof: “Gods huis is afgebrand. Een zorg minder voor mij!”. Wij moeten ook inzien dat God de eigenaar is van alles wat we hebben. Of ons veel is gegeven of weinig, dat is Zijn zaak. Wat voor ons van belang is, is om zo verstandig mogelijk om te gaan met datgene wat God ons toevertrouwt.

🔨 Maak een lijstje met jouw belangrijkste bezittingen en geef ze als het ware terug aan God.

🕗 Periode 5 / Dag 15 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 1 Pet. 2:9  | 

Print

Comments are closed.