19 – Goed Rentmeesterschap Brengt Vreugde

🕗 Periode 5 / Dag 19 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 1 Pet. 2:9  | 

📖 Matt. 25:14-30 (vs. 21: De rijkdommen van de Heer aan jouw toevertrouwd)

Mensen die datgene wat hun is toevertrouwd goed beheren, die trekken aandacht van anderen. Denk eens aan Jozef. Hij was een slaaf in een ver land en werd een belangrijk man doordat hij betrouwbaar was in het beheren van de rijkdommen van zijn meester. Door zijn rentmeesterschap werd Potifars huis gezegend. Daarom werd hem al snel meer autoriteit en vrijheid gegeven. Ook kreeg hij een hechtere band met zijn meester (Gen. 39:2-6). Jozefs taak als rentmeester/beheerder geeft een beeld van de taak van financieel rentmeesterschap die God ons heeft gegeven.
Wij zijn Zijn dienaren en Hij heeft aan een ieder van ons een deel van Zijn rijkdom toevertrouwd om te beheren. Hoe betrouwbaar we met deze rijkdommen omgaan is een manier voor God om te meten hoeveel verantwoordelijkheid Hij ons kan geven. In Matt. 25:21 ontwikkelt zich een speciale band tussen de meester en zijn slaaf als die wordt uitgenodigd voor het feest van zijn heer. Wij kunnen ook deel hebben aan Gods vreugde door zorgvuldig met al het geld, de bezittingen en andere rijkdommen die Hij aan ons heeft toevertrouwd, om te gaan.

🔨 Denk aan de dingen die God heeft toevertrouwd aan jouw zorg. Wat kun je doen om verstandiger om te gaan met de dingen die Hij aan jouw heeft toevertrouwd? Hoe kun je ze eventueel beter beheren en een beter rentmeester zijn?

🕗 Periode 5 / Dag 19 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 1 Pet. 2:9  | 

Print

 
Don`t copy text!