20 – Verantwoording Schuldig Aan God

🕗 Periode 5 / Dag 20 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 1 Pet. 2:9  | 

📖 Jes. 22:15-25 (vs. 15-17: Het belang van een verstandige investering)

Toen Richard het schoolgebouw verliet waar hij ook had gewoond, zette hij een deel van zijn studiebeurs apart om de huur van zijn huis te betalen. Ook betaalde hij daar de reiskosten naar school van. Op papier leek het misschien eenvoudig. Maar toen Richard geld nodig had voor een concertkaartje, een nieuwe jas en wat meubeltjes, gebruikte hij daarvoor een deel van zijn studiebeurs. Met nog een paar weken te gaan in het semester was zijn geld op en kon hij zijn huur niet betalen. Hij moest bij zijn ouders en vrienden gaan bedelen om geld om hem uit deze situatie te redden. Als Gods rentmeesters moeten we ook verantwoording afleggen van hoe wij gebruik hebben gemaakt van de dingen die God aan ons heeft toevertrouwd.
Wanneer dan de dag van het laatste oordeel komt zal God niet blij zijn als wij onze rijkdommen hebben verspild aan egoïstische bezigheden of dom wanbeheer. Ons werk als rentmeesters is een van de manieren waarop God ons karakter vormt. Het leert ons om trouw te zijn, te plannen (door een overzicht te maken), meer afhankelijk te zijn van Hem en om tevreden te zijn met wat Hij ons elke dag geeft.

🔨 Zijn er situaties in je leven waarin je op een verkeerde manier omgaat met de rijkdommen die God aan jou heeft toevertrouwd?

🕗 Periode 5 / Dag 20 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 1 Pet. 2:9  | 

Print

 
Don`t copy text!