22 – De Zegen Van Het Geven Van Tienden

🕗 Periode 5 / Dag 22 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 Openb. 3:20  | 

📖 Deut. 26:10-16 (vs. 10-11: Laat je bij het geven leiden door liefde)

Sommige voorgangers vermijden de leer over tienden geven en collecte omdat zij niet beschuldigd willen worden van het manipuleren van mensen om geld te geven. Maar we zouden helemaal geen aansporing nodig moeten hebben. Geven is een zegen en het zou deel moeten zijn van de levensstijl van elke gelovige. In het oude testament gaven de mensen een tiende van alles wat ze bezaten om God te eren en de priesters te ondersteunen. De collectes werden gegeven los van de tienden en kwamen daar dus nog bovenop. Toen Jezus kwam, zette Hij deze wet niet opzij maar Hij gaf ons een hogere wet, de wet van de liefde. Jezus was het grootste geschenk van God aan ons, een levend bewijs van Zijn onmetelijke liefde en vrijgevigheid. En Hij verheugt zich erin dat wij gul geven uit liefde en dankbaarheid. Elke keer als wij met dankbaarheid onze tiende geven of een offergave in de collecte, onderstreept dat ons geloof. Onze offergaven worden daden van aanbidding die angst en de kracht van mammon omverblazen. Mammon is een naam voor geld als afgod (geldzucht) waarin de maatschappij veel waarde aan wordt gehecht.

🔨 Hoe is de wet van de liefde zichtbaar in hoe en wat jij geeft?

🕗 Periode 5 / Dag 22 – 🌲Pad 18. Rentmeesterschap   –   📌 Openb. 3:20  | 

Print

 
Don`t copy text!