42 – Een Jaloers God Uitdagen

🕗 Periode 5 / Dag 42 – 🌲Pad 19. Levenswijsheid   –   📌 Rom. 10:9  | 

📖 Deut. 17:2-7 (vs. 2-3: Aanbid de Schepper – niet Zijn schepping)

Door te aanbidden wat God geschapen heeft in plaats van Hem zelf wordt God jaloers. Het is Gods bedoeling dat de schepping naar God zou wijzen. Toch zien we door de eeuwen heen dat de mensen de maan, de sterren en andere natuurgoden aanbaden. Vooral de laatste tijd is er weer een opleving van astrologie en spiritisme. Wat vooral opvalt is de ‘wederopstanding’ van de Romeinse godin Gaia, alleen nu onder de naam “Moeder Aarde”. Gaia aanbidders zien de mensheid als de belangrijkste bedreiging voor het leven op aarde en willen de wereldbevolking in de hand houden door abortus en euthanasie. Deze leer staat lijnrecht tegenover dat wat de Bijbel ons leert. In Gen. 1:31 lezen we namelijk dat God de hele schepping, dus ook de mens, als goed verklaard. Natuurlijk gaat het welzijn van de wereld God aan het hart. Hij is niet blij met de manier waarop wij hebben nagelaten om voor de aarde te zorgen (Gen. 2:15). De aarde zal veranderen wanneer de mens zich tot Hem keert en naar Hem luistert.

🔨 Kun je een manier bedenken om goed met het milieu om te gaan op een manier die God eert?

🕗 Periode 5 / Dag 42 – 🌲Pad 19. Levenswijsheid   –   📌 Rom. 10:9  | 

Print

Comments are closed.