46 – Nee Zeggen Tegen De ‘vader’ Van Leugens

🕗 Periode 5 / Dag 46 – 🌲Pad 19. Levenswijsheid   –   📌 Jak. 4:7  | 

📖 Gen. 3:1-13 (De strijd om de gedachten)

Onze gedachten lijken soms wel oorlog te voeren. Dit komt vanwege het contrast tussen Jezus en satan. Jezus is de waarheid en degene die ons leven in overvloed geeft. Satan is de vader van alle leugens. Hij komt om ons leven te roven. Sinds het eerste conflict in het paradijs is satans strategie erop gericht geweest de waarheid te verdraaien en twijfel te zaaien omtrent de Bijbel. Satan hoefde niet eens zijn macht aan Adam en Eva te laten zien. Ze geloofden zijn leugens en dat leidde tot hun geestelijke dood.
Wij zijn ook kwetsbaar voor de aanvallen van de satan. Als je de geschiedenis erop naslaat zie je een heel scala aan ideologieën die satan gebruikt heeft om mensen aan God te laten twijfelen. Soms ontkennen zulke ideologieën God, soms verdraaien ze de waarheid over de ware natuur van God. In elk geval leiden ze altijd tot een minderwaardig beeld van de mens, van de schepping, van kunst, van de moraal en kennis. Gelukkig heeft satan niet het laatste woord. Jezus’ offer aan het kruis heeft de macht van satan gebroken. Als wij aan de waarheid vasthouden, kunnen wij de vader van de leugens weerstaan. En dan zullen wij hem overwinnen.

🔨 Wat voor leugens heeft satan bij jou gebruikt om jouw geloof te ondermijnen? Strijd tegen hem door de Bijbel te lezen. Probeer meer en meer de Bijbel in je leven toe te passen.

🕗 Periode 5 / Dag 46 – 🌲Pad 19. Levenswijsheid   –   📌 Jak. 4:7  | 

Print

Comments are closed.