50 – Introductie: Leven In Een Onzekere Wereld

🕗 Periode 5 / Dag 50 – 🌲Pad 20. Leven In Een Onzekere Wereld   –   📌 Matt. 7:7  | 

📖 Gen. 18:1-33 (God heeft een plan)

Zou het niet geweldig zijn om in een wereld te leven zonder oorlog, ziekte, criminaliteit, alcoholisme en onrecht? Het leven in zo?n wereld zou wel erg makkelijk zijn. Helaas worden we elke dag geconfronteerd met een hele andere realiteit. Namelijk een wereld vol van kwaad en het leiden van een leven zonder God. Dit vindt niet alleen plaats in bepaalde gebieden, maar ook in onze eigen omgeving. Daarmee komt de vraag naar boven waarom dit kwaad allemaal gebeurt. Deze vragen lijken soms wel tegenstrijdig met de kern van ons geloof. Er ontstaan twijfels over dingen die we meenden zeker te weten. Het goede nieuws is dat de Bijbel een antwoord heeft op deze moeilijke vragen. De Bijbel is geen theorieboek, maar een getuigenis van mannen en vrouwen die een sterke band hadden met God. Die relatie stelde hen in staat om elk menselijk dilemma het hoofd te bieden. De Bijbel laat nog iets anders zien. Door deze moeilijke vragen werd hun karakter en de band met God versterkt. In Gen. 18 staat het verhaal van Abraham en zijn gesprek met God. Dit verhaal laat zien hoe Abraham het hoofd bood tegenover twijfel, onrecht en kwaad. Het gaat over het lange wachten op een beloofde zoon bij Abraham en Sara. Na zoveel jaren wachten zullen ze zich hebben afgevraagd of ze werkelijk op God konden vertrouwen. Maar plotseling gebeurde er iets. God kwam met twee engelen langs om te eten. Maar God kwam niet voor het lekkere eten of voor Zijn belofte. Hij wilde met Zijn vriend Abraham over de problemen van Sodom en Gomorra spreken. Hun conversatie was niet zomaar iets. Het leven van mannen en vrouwen lag op de weegschaal. Is het niet wonderlijk dat God met een mens een gesprek voerde over iets dat heel grote gevolgen zou hebben in de maatschappij? Abraham zei tegen God: ?U bent een rechtvaardige God, en Uw handelen is altijd rechtvaardig. Het zou niet juist zijn dat U de goede onder de kwade zou laten lijden?. God luisterde naar Zijn vriend redde het leven van Abraham. In dit pad zal je zien wat de Bijbel zegt over vraagstukken als:

  1. Gods rechtvaardigheid en oordeel,
  2. zonde, kwaad en het werk van satan,
  3. hoe God over de toekomst denkt.

We zullen andere vragen onder de loep nemen zoals: Wat is het doel van het leven? Waar is God in moeilijkheden? Waarom lijkt het erop dat het bij slechte mensen vaak beter gaat? God verlangt ernaar dat we dit soort vragen bespreken met een vriend. Vrienden delen hun diepste zorgen, gedachten en plannen. Zij zijn niet bang om open en eerlijk voor elkaar toe te zijn (Amos 3:7). God wil dat we meer dan passieve kijkers zijn. Hij wil dat we samen met Hem, als actieve partners, ons uitspreken over recht en genade. Zo kunnen we een antwoord krijgen op moeilijke vragen en betrokken zijn met de wereld.

💡 Amos 3:7

🕗 Periode 5 / Dag 50 – 🌲Pad 20. Leven In Een Onzekere Wereld   –   📌 Matt. 7:7  | 

Print

Comments are closed.