64 – Wat Is Het Oordeel Van God?

🕗 Periode 5 / Dag 64 – 🌲Pad 20. Leven In Een Onzekere Wereld   –   📌 Filip. 1:6  | 

📖 Openb. 19:1-21 (Het eindoordeel is belangrijk)

Het beeld wat het boek Openbaringen weergeeft is te veel om te bevatten. Als de hemel voor Johannes opengaat ziet hij een grote menigte in aanbidding. Een onstuimig wit paard stormt naar binnen met zijn berijder die Gerechtigheid en Waarheid wordt genoemd en Koningen der koningen, Here der heerscharen. Jezus is terug! Maar Hij komt terug om de natiën te richten met het zwaard van Zijn Woord, om over hen te heersen en oordeel over hen te brengen. Hoe afschuwelijk dit oordeel is, kunnen we zien aan de manier waarop dit beschreven is. Wat een tegenstrijdige gebeurtenissen. Wij kijken uit naar de dag dat Jezus terugkomt, maar tegelijkertijd baart het ons zorgen. Oordeel is niet altijd iets dat plezierig is. Vanaf Genesis tot Openbaringen worden we geconfronteerd met het feit dat God rebellie en zonde serieus neemt. Nu we het einde der tijden naderen zoals beschreven staat in Openbaringen, komen we ook voor het eeuwig oordeel te staan. En hoewel het niet plezierig is, is er geen overwinning van het goede over het kwade zonder Gods oordeel. God, de God van gerechtigheid, is onze garantie dat eens al het verkeerde recht gezet zal worden en het kwaad uitgeroeid zal worden.

🔨 Vraag God of Hij je wil helpen om Zijn gerechtigheid, Zijn oordeel, maar ook Zijn liefde te leren begrijpen?

🕗 Periode 5 / Dag 64 – 🌲Pad 20. Leven In Een Onzekere Wereld   –   📌 Filip. 1:6  | 

Print

 
Don`t copy text!