65 – Introductie: Het Goede Leven

🕗 Periode 5 / Dag 65 – 🌲Pad 21. Het Goede Leven   –   📌 Filip. 1:6  | 

📖 Jes. 65:17-25 (Leven zoals God het bedoeld heeft)

Tom had juist een mooie nieuwe auto gekocht. Toen hij de showroom uitreed, zei de verkoper nog: “Meneer, vergeet de handleiding niet te lezen. Er staat in hoe je het meest uit de auto kan halen”. Maar Tom was niet zo geïnteresseerd. Hij wilde alleen maar zo snel en zo ver rijden als hij maar kon. Zijn houding was van: “Moeten de fabrikanten mij gaan vertellen hoe ik mijn auto moet gaan gebruiken?” Aan de ene kant had Tom gelijk. Zij konden hem niet verplichten die handleiding te lezen. Maar zij bezaten wel de kennis omdat zij de auto gebouwd hadden. Zij wisten hoe alles werkte en hoe het onderhouden moest worden. Enkele maanden later kwam Tom ook tot die conclusie, net nadat hij de motor opgeblazen had.
Als je de personen nu eens verwisselt. Jij houdt het handboek vast dat gaat over het leven. Onze Schepper heeft ons de Bijbel gegeven om de dingen te begrijpen. Hij verplicht ons niet om het te lezen, maar het zou onnozel zijn als we niet naar die instructies zouden handelen.
Natuurlijk is dit verhaal beperkt. God heeft wel degelijk zeggenschap over ons en zal ons op een dag verantwoordelijk houden voor de dingen die we gedaan hebben. Door de eeuwen heen heeft Hij ons door zijn wetten geleid. Hierdoor wordt onze relatie met Hem levend. De wet gaf aan dat de manier waarop het volk Israël zou moeten leven, zowel persoonlijk als sociaal, een weerspiegeling moest zijn van Zijn heiligheid. Het gaat om hoe hun gebroken relaties geheeld konden worden. Over hoe ze apart gesteld zouden zijn als een uniek volk. De Tien Geboden is een samenvatting van zijn Wet. Hij gaf ook voorbeelden hoe de wet zou moeten worden toegepast. Deze wetten vormden de boodschap die Mozes gaf aan Israël aan het einde van zijn leven: “Ik neem heden de hemel en aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht”. Door Gods weg te volgen kiezen we voor het leven.
Dat wat de Bijbel ons voor ogen houdt is een goed leven. Dat is wat God voor ons geschapen heeft, het leven zoals in de Hof van Eden. Door ongehoorzaamheid kwam de dood en de scheiding tussen mens en God, de bron van het Leven. Het werd een wereld die helemaal los staat van Gods bedoeling. Maar Hij gaf nooit op! Zijn rechtvaardige wetten gaven hoop voor een goed leven, nu en in de toekomst. Het visioen van Jesaja, zoals dat staat in hoofdstuk 65 beschreven is, is één van de meest krachtige aanrakingen in de Bijbel. Het beschrijft een tijd van vreugde, overvloed en harmonie met onze Schepper. De Here Jezus kwam naar deze aarde om de vloek van zonde en dood te breken. Het goede leven kwam binnen handbereik te liggen. Dat goede leven kan voor iedereen gelden, die ingaat op de belofte van God. En de belofte die volgt op ons leven met God hierop aarde is de vreugde om voor eeuwig bij Hem te zijn.

🕗 Periode 5 / Dag 65 – 🌲Pad 21. Het Goede Leven   –   📌 Filip. 1:6  | 

Print

 
Don`t copy text!