66 – Goede Rentmeesters Zijn

🕗 Periode 5 / Dag 66 – 🌲Pad 21. Het Goede Leven   –   📌 Filip. 1:6  | 

📖 Gen. 31:1-16 (vs. 6-9: God zegent trouw)

Je hoeft echt niet een deskundige te zijn op het gebied van erfelijkheid om uit te vinden waarom Jakobs kudde zich almaar uitbreidde en de kudde van Laban niet. Het had niets te maken met de manier waarop er gefokt werd. De overvloed van gestreepte en gespikkelde schapen was Gods manier om aan Jakob te laten zien dat Hij voor hem zou zorgen. En dat gold in het bijzonder toen Laban zich niet aan de gemaakte afspraken hield over Jakobs loon (Gen. 30:31-43). God hielp de natuur een handje, vanwege het goede rentmeesterschap over Labans schapen. Rentmeesterschap is dat iemand (die je vertrouwt) allerlei zaken voor jou beheert. Het is wel een vereiste dat deze persoon trouw moeten laten blijken (1 Kor. 4:1-3). Deze verzen geven ons de vrijheid om niet overbezorgd te zijn over economische-en milieuproblemen van deze tijd. God heeft ons níet geroepen om alle problemen uit de wereld te helpen. Een ieder moet zijn deel doen in het beheer van Gods aarde. En als we in het kleine getrouw zullen zijn, dan zal hij op een wonderbaarlijke manier voor ons zorgen. Hetzelfde zoals hij met Jakob deed.

🔨 Vraag je eens af hoe jij een rentmeester zou kunnen zijn in Gods schepping. Schrijf eens een of twee ideeën op.

🕗 Periode 5 / Dag 66 – 🌲Pad 21. Het Goede Leven   –   📌 Filip. 1:6  | 

Print

Comments are closed.