1 – Wie Staat Er Boven De Wet?

🕗 Periode 6 / Dag 1 – 🌲Pad 21. Het Goede Leven   –   📌 Spr. 4:23 ◀ | 

📖 1 Kon. 21:1-19 (Iedereen is verantwoording schuldig aan zijn wet)

Het besluit van haar man verbaasde Jezebel. Bij de meeste heidense volken was de koning de wet. Wilde hij land hebben, dan nam hij het gewoon. Maar in Israël was dat anders. Althans, het zou anders moeten zijn. Alle eigendommen van zowel rijke als arme families waren bij de wet vastgelegd en beschermd. Zelfs koning Achab kon zich niet zomaar land toe-eigenen. En de wijngaardenier Naboth had niet eens het recht om zijn eigen wijngaard voorgoed van de hand te doen (Lev. 25:23-27). God Zelf was de belangrijkste eigenaar van de wijngaard. Naboth pachtte dus eigenlijk zijn land van God, volgens familiegebruik. Door alle eeuwen heen was Naboths familie erg trouw geweest in het beheren van de wijngaard. Naboth vreesde God en was daarom niet bereid deze erfenis te verkopen (1 Kon. 21:3). Om die reden bracht Jezebel Naboth om het leven -en Achab wist daarvan. Maar God had het gezien en beiden ontkwamen niet aan Gods oordeel. Hij sprak recht door de profeet Elia. Machtsposities mogen niet worden misbruikt om onrechtvaardige daden uit te voeren.

🔨 Heb jij ooit je positie op je werk of in een groep benut om iets oneerlijks te doen? Kun je dat nog rechtzetten?

🕗 Periode 6 / Dag 1 – 🌲Pad 21. Het Goede Leven   –   📌 Spr. 4:23 ◀ | 

Print

Comments are closed.