4 – Een Schreeuw Vanuit Gods Hart

🕗 Periode 6 / Dag 4 – 🌲Pad 21. Het Goede Leven   –   📌 Spr. 4:23  | 

📖 Amos 5:14-27 (vs. 21-24: Passie voor rechtvaardigheid)

Ten tijde van de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw, zette William Wilberforce zich met hart en ziel in voor recht en rechtvaardigheid. Hij was christen en lid van het Britse parlement. Vrij snel nadat hij tot geloof gekomen was, raakte hij ervan overtuigd dat God slavernij weerzinwekkend vond. Hij was vastbesloten om er een einde aan te maken. Maar in het begin leek het alsof iedereen zich tegen hem keerde. Want in bijna heel Engeland werd flink aan de slavernij verdiend. Scheepswerven bouwden grote schepen waarop de slaven werden vervoerd. De metaalindustrie leverde de kettingen waarmee de slaven werden vastgebonden. De katoen-en suikerindustrie was eigenlijk de grote economische drijfveer van de slavernij.
De strijd van Wilberforce was er voornamelijk op gericht om de mensen in het land op andere gedachten te brengen. Bijna vijftig jaar lang bleef hij zich onvermoeibaar tegen de slavenhandel uitspreken, zowel in het parlement als daarbuiten. Mede door zijn inzet werd in 1807 de slavernij in Engeland afgeschaft. Hetzelfde gebeurde in de Britse koloniën in 1833.
God is oprecht en rechtvaardig in alles wat Hij doet. En God vraagt ook van ons dat wij ons met hart en ziel inzetten voor rechtvaardigheid, net als Wilberforce en de profeet Amos. Om Zijn karakter te tonen zoekt God mensen die dat voorleven. Op die manier kan Hij de harten en gedachten van naties veranderen.

🔨 Vraag God of Hij jou wil inspireren om je in te zetten voor recht en rechtvaardigheid.

🕗 Periode 6 / Dag 4 – 🌲Pad 21. Het Goede Leven   –   📌 Spr. 4:23  | 

Print

 
Don`t copy text!