5 – Introductie: Relaties

🕗 Periode 6 / Dag 5 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Spr. 4:23  | 

📖 1 Joh. 4:7-21 (vs. 20-21: Zonder relaties kunnen we niet leven)

Een kleine jongen vroeg eens: “Van wie hield God eigenlijk toen de wereld er nog niet was?”. Hij begreep dat God liefde was. Daarom vroeg hij zich af hoe God kon leven zonder dat er iemand was van wie Hij kon houden. Niemand van ons kan zonder relaties leven. Het is de basis van het menselijke bestaan. Maar relaties tonen ook hoe God is. God heeft altijd bestaan. En altijd al heeft er een blije en liefdevolle relatie tussen de Vader, de Zoon en Heilige Geest bestaan. Ook wij zijn bedoeld om in relatie met anderen te leven, omdat we naar Zijn beeld geschapen zijn (Gen.1:26; Gen. 2:18). God vindt het fijn als onze relatie met Hem de belangrijkste relatie in ons leven is. Maar Hij verlangt en verwacht dat wij ook relaties met andere mensen hebben.
Als we om ons heen kijken, is het verbazingwekkend hoeveel verschillende soorten relaties wij hebben. Elke dag gaan we natuurlijk met onze familie om. Maar wij gaan ook om met mensen van de kerk, van ons werk, van onze school. En wij hebben relaties met anderen tijdens ontspanning, sport, en andere zaken die ons bezighouden. Gods bedoeling van onze relaties is dat wij er door gezegend worden. Door een relatie vermenigvuldigen mensen zich en komt een volgende generatie voort. Door relaties leren we om gecorrigeerd te worden. Door relaties krijgen we scholing en werk. Door relaties groeit onze relatie met God. Gods plan voor relaties is ontstaan vanuit liefde omdat Hij Zelf liefde is. Daarom is het Zijn bedoeling dat onze relaties gebaseerd zijn op liefde. Op die manier leren we God kennen zoals Hij ten diepste is. De belangrijkste menselijke relatie is het huwelijk. God hecht er zoveel waarde aan dat Hij er een verbond aan gekoppeld heeft. Het huwelijk is een beeld van de intimiteit en eenheid tussen Christus en Zijn bruid, de Gemeente.
Toch zijn er heel veel relaties die niet zijn zoals God ze bedoeld heeft. Door zelfzuchtigheid, trots, lust, onverdraagzaamheid, racisme en bitterheid komt er verwijdering tussen mensen en God en tussen mensen onderling. Trieste conflicten en kapotte relaties laten zien hoe ver we van Gods plan zijn afgedwaald.
Door Zijn genade en liefde mogen we herstel van onze gebroken relaties ontvangen. Ook geneest Hij de pijn die gebroken relaties hebben veroorzaakt. Hij nodigt ons uit om ons eerst met Hem te verzoenen en daarna met elkaar (2 Kor. 5:17-20), door berouw. Alleen door de genade van Jezus kunnen we genezing ontvangen. En niets anders kan onze relaties echt herstellen.
God verlangt ernaar dat wij gezonde relaties hebben. De Bijbel spreekt veel over hoe we onze relaties sterk kunnen maken. De belangrijkste bouwstenen daarvoor zijn: liefde, vertrouwen, respect en begrip. Het belang van iedere bouwsteen afzonderlijk kan van relatie tot relatie verschillen. Toch zijn ze allemaal belangrijk. Als één van die bouwstenen ontbreekt kan een relatie onder spanning komen te staan en uiteindelijk stuklopen. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het instandhouden van een gezonde relatie. Als een relatie misloopt, dan hebben meestal beide partijen schuld. Om die reden moeten beide partijen ook actief meewerken aan verzoening wanneer dat nodig is.
In Joh. 15:12-13 geeft Jezus Zijn enige en grootste opdracht voor relaties: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”. Enkele uren nadat Hij dit had gezegd, gaf Hij Zijn leven voor ons.
Laat Zijn onzelfzuchtige liefde een voorbeeld zijn voor onze menselijke relaties! In Joh. 15:12-13 geeft Jezus Zijn enige en grootste opdracht voor relaties: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”. Enkele uren nadat Hij dit had gezegd, gaf Hij Zijn leven voor ons.
Laat Zijn onzelfzuchtige liefde een voorbeeld zijn voor onze menselijke relaties!

🕗 Periode 6 / Dag 5 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Spr. 4:23  | 

Print

Comments are closed.