26 – Het Fundament Van Het Huwelijk

🕗 Periode 6 / Dag 26 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 1 Pet. 2:9  | 

📖 Deut. 24:5Ef. 5:22-33 (vs. 5: Bouwen aan het huwelijk)

Frederik en Stella trouwden enkele weken voordat hij in militaire dienst moest. Hun appartement was eerst vol geluk en vreugde. Maar ten tijde van zijn afwezigheid werd hun huis een plaats waar eenzaamheid heerste, en verlangen naar hereniging. Toen Frederik en Stella eindelijk weer samen waren, hadden zij er veel moeite mee om geestelijk en emotioneel weer naar elkaar toe te groeien. Zij moesten zelfs hulp van buitenaf inschakelen. God wil ons duidelijk maken dat een geslaagd huwelijk tijd en toewijding nodig heeft, hoe belangrijk andere activiteiten ook mogen zijn. Bij het volk Israël onthief God pas getrouwde mannen voor één jaar van militaire dienst en van andere diensten aan de gemeenschap. Op die manier kregen deze mannen de gelegenheid om een goed fundament in hun huwelijk te leggen. Deze wijze maatregel moet echtparen in onze tijd inspireren om tijd in elkaar te investeren. Man en vrouw dienen aan hun relatie te bouwen. Tevens moeten zij hun gezamenlijke prioriteiten ontdekken, en wat God met hun leven voorheeft. God wil dat wij eerst hechte relaties bouwen. Wat wij verder in ons leven doen, dient uit die hechte relaties voort te vloeien.

🔨 Beoordeel al je activiteiten eens. Wat moet er veranderen in jouw prioriteiten? Praat met je partner, vraag om suggesties en bid voor elkaar.

🕗 Periode 6 / Dag 26 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 1 Pet. 2:9  | 

Print

Comments are closed.