29 – Behandel Elkaar Met Respect

🕗 Periode 6 / Dag 29 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Markus 11:24  | 

📖 Jer. 47:1-7 (vs. 3: De rol van de vader)

Vandaag de dag worden vaders niet meer door vijandige ruiters achtervolgd, zoals in Jeremia’s profetie het geval was. Maar er kunnen wel vele andere redenen zijn waarom zij hun kinderen niet de aandacht geven die zij nodig hebben. Vaders moeten de belangrijke rol die God hun in de opvoeding gegeven heeft serieus nemen. Het is hun verantwoordelijkheid om hun kinderen Zijn karakter en normen voor te leven. Juist de relatie met de vader geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. Gezinnen vormen eigenlijk opleidingscentra voor relaties. Deze centra moeten een geschikte leeromgeving bieden waarin wij de ‘leerlingen’ verzorgen en trainen. In zo’n omgeving past het niet om kinderen uit te schelden. Evenmin mogen hun ideeën en gevoelens worden gekleineerd. Kinderen horen ook niet het gevoel te krijgen dat zij minder belangrijk zijn dan ouderen.
Kinderen maken deel uit van een jongere generatie. Maar eens zullen zij samen met hun ouders bij Jezus zijn, als gelijken. Kinderen moeten gerespecteerd worden en de kans worden gegeven om zichzelf zijn. Hierdoor wordt bevorderd dat alles wat God met hen voor heeft in hun leven tot zijn recht komt.

🔨 Heb jij het idee dat jouw vader genoeg aandacht geeft aan jullie gezin? Zou jij het anders willen doen? De Bijbel vraagt wel dat we onze ouders eren. Bidt voor je ouders als ze ergens in te kort schieten.

🕗 Periode 6 / Dag 29 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Markus 11:24  | 

Print

Comments are closed.