31 – Gezegend Is Het Hart Dat Eert

🕗 Periode 6 / Dag 31 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Markus 11:24  | 

📖 Ex. 20:12Spr. 23:15-25 (vs. 12: Eer je ouders)

De eerste relatie die we in ons leven hebben is die met onze ouders. Die relatie vormt een basis voor alle andere relaties. Het is Gods bedoeling dat ouders hun kinderen zo opvoeden dat zij later als volwassenen zelf tot gezonde relaties in staat zijn. Hier vallen de relaties met vrienden, kennissen en buren onder, en natuurlijk de relatie met God zelf. Het gebod om onze ouders te eren drukt het belang uit dat God aan de ouder-kind relatie hecht. Dit gebod erkent hoe het leven van ouder op kind overgaat.
Maar als de zorg in de ouder-kind relatie nu helemaal ontbrak? Moet je dan nog steeds je ouders eren? Ja! God weet dat dat niet altijd makkelijk is. De meeste ouders houden van hun kinderen. Maar er zijn ook ouders die hun kinderen door hun woorden of daden enorm hebben gekwetst. Ook al zijn onze ouders misschien zeer onvolmaakt, wij kunnen toch de keuze maken om hen te eren. Misschien eren wij hen niet vanwege de manier waarop ze ons hebben opgevoed. Maar wij eren hen in ieder geval wel voor de plaats die ze in ons leven innemen. Door onze ouders te eren laten we zien dat we waardering hebben voor de belangrijke rol die zijn in ons leven hebben gespeeld. Ook tonen wij dan onze dank voor de opofferingen die zij zich voor ons hebben getroost, en voor vele andere dingen die ze voor ons hebben gedaan. Ook al zijn we het niet altijd met hen eens, wij eren hen als we hen toch om raad vragen. En we moeten hen bij belangrijke beslissingen betrekken en naar ze te luisteren als zij ons willen corrigeren. Als wij ons niet aan dit gebod houden, kunnen we bitter en ondankbaar worden. Hierdoor verslechtert niet alleen de relatie met onze ouders, maar uiteindelijk ook die met andere mensen (Heb. 12:15).
Onze uiteindelijke bestemming in het leven wordt sterk beïnvloed door dit gebod. Als we dit gebod opvolgen belooft God dat het ons goed zal gaan en dat onze dagen verlengd zullen worden.

🔨 Vraag God je te laten zien hoe je ouders jou hun liefde hebben laten zien. Overweeg eens om een dankbrief te schrijven, als een eerbewijs aan jouw ouders.

🕗 Periode 6 / Dag 31 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Markus 11:24  | 

Print

Comments are closed.