33 – Een Familie Uit Elkaar Halen

🕗 Periode 6 / Dag 33 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Markus 11:24  | 

📖 Gen. 37:1-11 (vs. 3: Lievelingetjes in de familie)

De mate waarin Jacob Jozef voortrok was buitensporig. Zoiets kan enorme spanningen binnen een gezin veroorzaken. Jacob gaf aan Jozef, de jongste zoon, een hele mooie mantel. Eigenlijk zou één van de oudere broers die mantel hebben moeten krijgen. Dit voorval wakkerde bij zijn broers jaloezie, frustratie en een zeer ongezonde rivaliteit aan.
Ook vandaag de dag worden er kinderen voorgetrokken. Velen van ons hebben dit aan den lijve ondervonden. Wij voelen misschien met Jozefs broers mee. Of wij kunnen ons misschien juist in de positie van Jozef inleven, die zich ongemakkelijk en onbehagelijk moet hebben gevoeld. Ouders moeten de waarschuwing uit Efeze 6:4 ter harte nemen: “En gij vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en terechtwijzing des Heren.”
Ben jij ooit de dupe geweest omdat iemand anders werd bevoorrecht. In dat geval is het nuttig om de afloop van het verhaal van Jozef in gedachten te houden. Uiteindelijk zorgde God dat er toch hele goede dingen voortkwamen uit al het slechts dat er werd gedaan (Gen. 50:20). In ons leven kan Hij hetzelfde doen.

🔨 Wordt of werd er bij jou thuis iemand voorgetrokken? Op wat voor een manier word of werd jij hierdoor nog beïnvloed? Praat hierover met God de Vader. Indien nodig is, vergeef en vraag ook zelf om vergeving.

🕗 Periode 6 / Dag 33 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Markus 11:24  | 

Print