35 – De Onschuldige Beschermen

🕗 Periode 6 / Dag 35 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Markus 11:24  | 

📖 Deut. 24:1-4Mal. 2:16 (vs. 16: Echtscheiding en geweld in de familie)

Cathy zat in een hopeloze s ituatie. Haar man was alcoholist en sloeg en bedreigde haar en haar kinderen. Ook was hij schaamteloos ontrouw. Ze zocht een uitweg. Maar telkens als ze een echtscheiding overwoog, moest ze denken aan Mal. 2:16. Ze herinnerde zich ook dat Jezus zei dat Mozes echtscheiding had toegestaan omdat de mensen hun harten hadden verhard. Was haar hart verhard omdat ze wilde scheiden? Dankzij haar voorganger ontdekte zij dat niet haar hart, maar het hart van haar man verhard was. Juist in situaties zoals de hare stond God echtscheiding toe, om de onschuldigen te beschermen. Die onschuldigen waren in dit geval zij en haar kinderen. Ze scheidde, en met de hulp en liefde van de gemeente bouwde ze een nieuw leven op.
God heeft veel verdriet over de pijn die dit soort gezinnen te verduren krijgen. Aan de andere kant haat Hij echtscheiding. Het is het einde van een verbond dat in Zijn aanwezigheid en voor het oog van andere mensen gesloten is. Een scheiding haalt levens overhoop. Kinderen blijven verder vaak met het gevoel zitten dat zij medeschuldig zijn aan die scheiding. Een scheiding brengt ernstige schade toe aan het gezin, de hoeksteen van de maatschappij. Geen samenleving kan de ineenstorting van het gezin op lange termijn overleven. Er is geen cultuur die het verdwijnen van het gezin overleefd heeft.
En toch staat God echtscheiding toe. God beseft dat in deze gebroken wereld sommige mensen hun partners en gezinnen ernstig beschadigen. Hij heeft daarom voor de onschuldigen een vluchtweg opengelaten.

🔨 Brengt dit stukje pijnlijke herinneringen in je boven? Vraag God om genezing en om de kracht om hen die jou hebben gekwetst te vergeven. Al heeft het misschien wat tijd nodig, maar Hij zal hoop en liefde in jou laten groeien.

🕗 Periode 6 / Dag 35 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Markus 11:24  | 

Print

 
Don`t copy text!