38 – Gelijkvormigheid Is Niet Hetzelfde Als Eenheid

🕗 Periode 6 / Dag 38 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 2 Tim. 1:7  | 

📖 Rom. 14:1-12Rom. 14:13-23 (vs. 5: Wetticisme schept geen eenheid)

Wetticisme is voor christenen een dodelijke valkuil. Wetticisme houdt in dat wij Gods Woord misbruiken om strenge gedragsregels op te leggen. Of het houdt in dat wij bijbelgedeelten die eigenlijk alleen voor een bepaalde cultuur en situatie gelden, gaan uitleggen als regels die voor altijd gelden. Het ligt in onze aard dat we graag willen dat anderen net zo zijn als wijzelf. Maar gelijkvormigheid die het gevolg is van wettische gehoorzaamheid aan regels, is geen echte eenheid. De basis voor onze eenheid is de liefde en vergeving van Jezus, dankzij zijn dood aan het kruis. Wij mogen onze eigen overtuiging hebben. Maar wij kunnen niet van anderen verlangen dat zij het op alle punten met ons eens zijn. Als we dat wel doen zijn we net als de Farizeeërs ten tijde van Jezus. Hun gedachten werden zo beheerst door hun eigen uitleg van de wet dat zij de Messias niet herkenden (Matt. 23:23-24).
Echte eenheid groeit dankzij het werk van de Heilige Geest in onze hart. Eenheid ontstaat als christenen hun relaties funderen op de waarheden die echt van doorslaggevend belang zijn voor ons christelijk geloof (1 Kor. 15:1-5). Op punten die niet zo belangrijk zijn mogen wij best verschillend denken of het met elkaar oneens zijn.

🔨 Wat voor invloed heeft wetticisme op jou? Accepteer jij christenen die God aanbidden op een andere manier dan jij?

🕗 Periode 6 / Dag 38 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 2 Tim. 1:7  | 

Print

Comments are closed.