39 – Gevaarlijke Compromissen

🕗 Periode 6 / Dag 39 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 2 Tim. 1:7  | 

📖 2 Kron. 20:14-30 (vs. 14-19: Echte keuzes maken)

Het sluiten van compromissen op moreel en geestelijk gebied is altijd riskant. Vaak willen wij in onze gesprekken met ongelovigen tolerant en onbekrompen overkomen. Het is dan erg verleidelijk om niet ronduit voor onze overtuiging uit te komen, of deze zelfs af te zwakken. Soms willen wij zo graag geaccepteerd worden, dat we dingen gaan doen waarvan wij weten dat die niet goed zijn. Dit lijkt misschien een handige manier om vrienden te maken, maar het kan Gods oordeel over ons afroepen. Dit gebeurde met koning Josafat.
Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven hoe wij met niet-gelovigen om moeten gaan. Hij trad vrijmoedig met allerlei soorten mensen in contact, maar ging alleen met zijn discipelen vertrouwelijk om. Hij werd de “vriend van zondaars” genoemd, maar Hij beïnvloedde hen en niet andersom.
Het gevaarlijkste compromis dat je als christen kunt sluiten is het afbreuk doen aan het kruis als enig weg tot redding (Hand. 4:12). Er zijn veel mensen die zeggen dat ze wel in God geloven. Echter, alleen zij die erkennen dat ze gezondigd hebben en vergeving nodig hebben, kunnen deel uitmaken van Gods familie. Net als Jezus mogen wij een heleboel vrienden hebben. Maar onze intiemste vrienden horen mensen te zijn die tot Zijn familie behoren.

🔨 Heb jij een intieme vriendschap ontwikkeld met iemand die niet gelooft? Of is er wel eens een moment geweest waarop je jouw eigen geloofsovertuiging niet helemaal trouw was? Neem de beslissing om je onder alle omstandigheden volledig aan Gods waarheid vast te houden!

🕗 Periode 6 / Dag 39 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 2 Tim. 1:7  | 

Print

Comments are closed.