41 – Een Waas Van Onafhankelijkheid

🕗 Periode 6 / Dag 41 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 2 Tim. 1:7  | 

📖 2 Sam. 15:1-12 (vs. 3,6: Je eigen weg gaan)

Mensen die te onafhankelijk zijn, zijn vaak zowel waardeloze leiders als slechte volgelingen in het Koninkrijk van God. Als we alleen maar op onze eigen manier werken, dan kunnen wij nooit één zijn met andere christenen. Wij zijn dan meer gericht op wat we zelf willen dan op de noden van anderen. Als wij deze houding hebben, dan moet daar hoognodig verandering in komen.
Trotse, onafhankelijke mensen, zoals Absalom, zijn meestal de eersten die tegen geestelijke leiders in opstand komen. Ze willen zich niet onderwerpen aan anderen. Ook beschuldigen ze leiders ervan ongevoelig of autoritair te zijn. Als we leiders zijn en ons onafhankelijk gedragen, kunnen we onverschillig of zelfs vijandig worden ten opzichte van de bijdrage van andere teamleden. Tevens kunnen wij ongevoelig worden voor hun emoties, en geneigd om onze doelstellingen koste wat kost door te drukken. Jezus daagt ons door Zijn voorbeeld uit om anderen lief te hebben en ons leven voor hen in te zetten (Joh. 15:12-13).

🔨 Bedenk waarin jij je onafhankelijk opstelt van God en van jouw medechristenen. Vraag God je te helpen om jouw wil aan Hem en aan andere gelovigen te onderwerpen.

🕗 Periode 6 / Dag 41 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 2 Tim. 1:7  | 

Print