45 – Zorg Dat Je Je Verzoent!

🕗 Periode 6 / Dag 45 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Psalm 51:12  | 

📖 Matt. 18:21-35 (vs. 35: Vergeving vragen en geven is een opdracht)

Op een keer hadden twee christenen een bitter meningsverschil. Ze wilden het daarna toch weer goed maken, en besloten om Jezus’ instructies voor verzoening precies op te volgen. Dat dachten zij tenminste. Het resultaat was een puinhoop. Eén van hen trok het zich erg aan en vroeg de Heer waarom die instructies niet hadden gewerkt. Hij antwoordde: “De instructies werken alleen met genade als fundament”. Wanneer we tegen de ander zeggen: “Ik wil wel mijn excuus aanbieden als jij dat ook doet”, dan handelen wij volgens de wet. Als we zeggen: “Ik wil het goed maken met jou, zonder dat ik wat van jouw kant terugverwacht”, dan handelen wij volgens de genade. Zo’n houding legt de basis voor verzoening, ook al moeten wij die verzoening misschien nog op een aantal punten verder uitwerken. De apostel Paulus zei dat wij door Jezus weer een relatie kunnen hebben met God en dat Hij ons de bediening der verzoening gegeven heeft (2 Kor. 5: 18-19). Als wij deze boodschap trouw doorgeven, dan zal Hij ook trouw zijn en ons de genade geven die wij nodig hebben om verzoening te brengen in onze relaties.

🔨 Wat voor licht werpen deze opmerkingen op de meningsverschillen of ruzies die je nog op moet lossen? Vraag God hoe jij Zijn genade aan anderen kan doorgeven.

🕗 Periode 6 / Dag 45 – 🌲Pad 22. Relaties   –   📌 Psalm 51:12  | 

Print

Comments are closed.