49 – Introductie: Leiderschap

🕗 Periode 6 / Dag 49 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Psalm 51:12  | 

📖 Lezen: Lucas 22:24-38 (vs. 25-27: Radicaal leiderschap)

Vanaf het plein in het centrum bekeken lijkt de Roemeense hoofdstad Boekarest één van de rijkste en prachtigste steden ter wereld. Alles is heel groots gebouwd, hetgeen zelfs op een doorgewinterde wereldreiziger indruk maakt. Maar als je goed oplet, ontdek je een heel andere werkelijkheid. Achter de façade van pompeuse publieke gebouwen, vind je krottenwijken en schrijnende armoede.
Om deze stad vol schone schijn te kunnen bouwen heeft de dictator Nicolae Ceausescu zijn eigen mensen als slaven gebruikt en van hun eigenwaarde beroofd. Hij was een communistische dictator en was tientallen jaren lang aan de macht in Roemenië. In deze jaren raakte hij steeds sterker in de ban van zijn eigen macht en reputatie. Tenslotte heeft het Roemeense volk zijn regering omvergeworpen en hem ter dood gebracht. Ceausescu?s manier van leiding geven is een extreem voorbeeld van de “koningen der volken” waar Jezus in Lucas 22:25 over sprak. Gelukkig zijn de meeste uitwassen in het uitoefenen van machtleider vandaag de dag niet even wreed. Maar alle leiders staan bloot aan de verleiding om hun trots, positie en macht boven het belang van hun burgers te stellen. Jezus zag dat Zijn discipelen ook gevoelig waren voor die verleiding, en las hen daarover stevig de les. Hij leerde ze een hele ander soort leiderschap. Wat nog belangrijker is: Hij gaf hen van dit leiderschap een levend voorbeeld! Jezus’ macht was ontzagwekkend. Maar hij gebruikte die macht niet om indruk te maken of om over anderen te heersen. Hij had een totaal andere instelling. Jezus offerde elke dag Zijn eigen gemak en verlangens op om de mensen naar wie hij was gestuurd, te dienen. Hij liet Zijn discipelen zien dat leiderschap in het Koninkrijk van God om dienen draait, en niet om macht. Echter, zelfs nadat zij drie jaar met Jezus hadden doorgebracht hadden de discipelen dit belangrijke principe nog niet begrepen. Toen zij de laatste maaltijd met elkaar aten (Joh. 13:1-17) vernederde Jezus Zich door de voeten van de discipelen te gaan wassen. Deze handeling ging regelrecht in tegen de gewoonte van die tijd. Het bracht de discipelen in verlegenheid. Maar het hielp Jezus om zijn boodschap over dienend leiderschap eindelijk tot hen door te laten dringen. Ter afsluiting zei Hij: “Indien u dit weet, zalig bent u, als u dit doet”.
Als we dit navolgen, zullen wij ook gezegend worden. De leiders onder ons moeten aan het leiderschap van Jezus een voorbeeld nemen, en aan dat van andere goede leiders in de bijbel. Voor wie nog geen leider is, kan de studie over de principes van dienend leiderschap een goede voorbereiding zijn voor later. Wanneer God ons een leidinggevende positie geeft, moeten we voortdurend op onze hoede zijn voor de zonde van trots. Binnen ieder van ons leeft wel de neiging om een dictator te spelen. Deze neiging komt naar buiten wanneer ons leiderschap om positie, macht en erkenning gaat draaien. Leiders die zich op die manier gedragen, zullen al gauw jaloezie, verdeeldheid en allerlei vormen van misbruik veroorzaken. Daarentegen is de ‘stijl’ van Jezus? leiderschap nederig, vol liefde, en gericht op de noden van anderen. Als we Gods model volgen, maakt hij ons werktuigen van Zijn zegen voor onze families, vrienden en buren.

🕗 Periode 6 / Dag 49 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Psalm 51:12  | 

Print