50 – Erkenning Tegenover Gehoorzaamheid

🕗 Periode 6 / Dag 50 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Jak. 4:7  | 

📖 1 Sam. 15:24-35 (vs. 28-30: Saul legde Gods gebod naast zich neer)

Sauls trieste verhaal toont hoe makkelijk geestelijke leiders ten val komen als ze niet afhankelijk van God blijven. Saul had alle kans om een groot leider te worden. Destijds had God Samuël gestuurd om Saul tot koning te zalven. Saul was een bekwaam en nederig man. Toch faalde Hij verschrikkelijk. En hij stierf voortijdig omdat hij meer gaf om erkenning door het volk dan om volledige gehoorzaamheid aan God.
Dit verhaal verschilt totaal met dat van Johannes de Doper (Joh. 3:26-36). Nadat Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt, begon Jezus zijn eigen bediening. De discipelen van Johannes zagen dat meteen als een bedreiging van Johannes’ reputatie. Toen zij dat hem vertelden, antwoordde Johannes: “Hij moet wassen (groter worden), ik moet minder worden”. Ontelbare mannen en vrouwen die leiding gaven, zijn beperkt of gevallen door hun onstuitbare verlangen naar waardering van mensen. Het is juist om een goede leider te eren. Maar als bij de leider alles om eer en waardering gaat draaien, dan vervalt hij tot afgoderij.

🔨 Is jouw positie als leider wel eens bedreigd? Hoe reageerde je daarop?

🕗 Periode 6 / Dag 50 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Jak. 4:7  | 

Print

Comments are closed.