52 – Problemen Rond Status

🕗 Periode 6 / Dag 52 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Jak. 4:7  | 

📖 Matt. 20:20-28 (Niet heersen maar dienen)

Voordat wij kritiek leveren op Jakobus, Johannes en hun moeder, vanwege hun schijnbaar arrogante verzoek aan Jezus, moeten we eerst in ons eigen hart kijken. Het verlangen naar aanzien is vaak een zwakke plek bij leiders. Het komt regelmatig voor dat niet iedereen door ons gelijkwaardig wordt behandeld. Wij laten ons gedrag dan afhangen van hoe belangrijk, aantrekkelijk of rijk iemand naar onze mening is. Jezus veroordeelde dergelijke discriminatie. Hij behandelde de verachte Samaritaanse vrouw (Johannes 4) net zo oprecht en liefdevol als de rijke en machtige mannen met wie Hij sprak. Dienstbaarheid is het tegengif voor leiderschap dat op status gericht is. Dienend leiderschap doet ons beseffen dat elke persoon een kostbaar kind van God is, en evenveel recht op onze liefde en aandacht heeft. Om die reden berust de ware status van een geestelijk leider op het volgen van de Meester. De positie op de maatschappelijke ladder is daarbij niet van belang.

🔨 Lees Jak. 2:1-12 en overdenk eens wat het zegt over het “handelen met aanzien des persoons”. Hoe kun je dit bij jezelf voorkomen?

🕗 Periode 6 / Dag 52 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Jak. 4:7  | 

Print

 
Don`t copy text!