55 – Plaats Maken Voor Nieuwe Leiders

🕗 Periode 6 / Dag 55 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Jak. 4:7  | 

📖 Lucas 24:36-53 (vs. 46-49: De boodschap moet blijven klinken)

Velen van ons hebben de neiging om van anderen te verlangen dat zij volmaakt zijn, voordat we hen vertrouwen en toestaan om leiding te geven. Jezus daarentegen, die de volmaakte leider was, gaf 11 hele gewone mannen de verantwoordelijkheid om Zijn kerk te bouwen. Deze elf waren soms vol angst en onzekerheid. Vaak lukte het ze steeds weer niet om Jezus te herkennen zoals Hij werkelijk was. Maar God gebruikte die gewone mannen om de wereld voorgoed te veranderen. Jezus wist dat Zijn discipelen af en toe fouten zouden maken bij het uitoefenen van leiderschap. Ze waren zwakke, zondige mensen. Maar vol vertrouwen verkondigde Hij dat zij grotere dingen zouden doen dan Hijzelf, omdat Zijn Geest hun de kracht zou geven (Joh. 14:12). God wil dat wij op een vergelijkbare manier naar jonge onervaren leiders kijken. Wie de meeste autoriteit bezit, is ook het meest verantwoordelijk voor de mensen onder hem. Het is zijn taak om hen te helpen op te staan in geloof, zodat zij hun volledige erfenis opeisen in naam van de Almachtige God.

🔨 Hoe kun je een jongere gelovige helpen om meer verantwoordelijkheden als leider op zich te nemen?

🕗 Periode 6 / Dag 55 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Jak. 4:7  | 

Print

Comments are closed.