58 – Leiding Geven Met Vriendelijkheid

🕗 Periode 6 / Dag 58 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Matt. 7:21  | 

📖 Ezech. 34:1-12 (Zorg dragen voor je schapen)

Onverwacht kreeg een jonge man de algemene leiding van het discipelschap-trainingsprogramma in een leefgemeenschap voor voormalige zwervers. Hij kreeg de baan toen de man die het programma had opgezet vertrok omdat hij echt even rust nodig had. Vervolgens besloot die man om niet meer terug te komen. Het is volkomen begrijpelijk dat de nieuwe leider zich onzeker voelde over zijn positie. Hij betwijfelde of de mensen zijn leiderschap zouden respecteren. En de discipline in de gemeenschap werd inderdaad snel zwakker. Daarop reageerde de jonge leider met het opleggen van strengere regels. De moraal stortte ineen en een paar maanden later viel de gemeenschap uit elkaar. In dit gedeelte in Ezechiël zien we dat God van leiders verwacht dat ze voor hun volgelingen zorgen en om hen geven. Op dat zeer belangrijke punt schoot de jonge leider tekort, ook al kunnen wij voor zijn problemen begrip opbrengen. Leiderschap omgeven door vriendelijkheid wint harten van mensen.

🔨 Wanneer heb jij op een kille manier gezag uitgeoefend? Heb jij je verontschuldigingen aangeboden aan hen die door jouw gedrag zijn gekwetst?

🕗 Periode 6 / Dag 58 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Matt. 7:21  | 

Print

Comments are closed.