63 – Samen Leiden

🕗 Periode 6 / Dag 63 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Matt. 7:21  | 

📖 Hand. 18:18-28 (vs. 24-26: Samenwerken in leiderschap)

Aquila en Priscilla speelden een belangrijke rol bij het stichten van de gemeenten in Korinthe, Efeze en Rome. Paulus rekende hen onder zijn meest vertrouwde medewerkers. In vijf van de zeven verwijzingen naar dit echtpaar die je in de Bijbel vindt, wordt Priscilla als eerste genoemd, voor haar man. Het was heel ongebruikelijk in de Romeinse wereld om een vrouw eerder dan haar man te noemen. Hieruit kunnen wij dan ook opmaken dat Priscilla een vooraanstaande plaats in hun bediening innam. Hand. 18 laat zien dat Priscilla de leidende rol had bij het onderwijzen van Apollos in het evangelie. Johannes Chrysostomus, een vroege kerkvader, zei over Priscilla het volgende: “Zij nam Apollos, een welsprekend man die machtig in de Schrift was, maar alleen de doop van Johannes kende…en veranderde hem in een volledige leraar”.
Het evangelie opende geweldige mogelijkheden voor de bediening van zowel mannen als vrouwen. Petrus verkondigde dit al op de pinksterdag: “ja, zelfs op mijn dienstknechten en dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren” (Hand. 2:18). Jezus gaf Maria, een goede vriendin van Hem, als eerste de opdracht om het goede nieuws van Zijn opstanding door te vertellen. Paulus had dezelfde houding ten opzichte van vrouwen. Hij beschouwde zowel vrouwen als mannen als medearbeiders voor de Heer (Rom. 16:3; 1 Kor. 3:5-9; Filip. 4:2-3).

🔨 Ben jij, net als Apollos, bereid om zowel door mannen als door vrouwen te worden onderwezen? Op welke manier moedig jij mensen aan, welk geslacht, ras of leeftijd zij ook maar hebben, om hun mogelijkheden als leider te ontwikkelen?

🕗 Periode 6 / Dag 63 – 🌲Pad 23. Leiderschap   –   📌 Matt. 7:21  | 

Print

Comments are closed.