66 – Introductie: Discipelschap

🕗 Periode 6 / Dag 66 – 🌲Pad 24. Discipelschap   –   📌 Spr. 3:5-6  | 

📖 Heb. 10:19-39 (vs. 24-25: Samen groeien en slagen)

In de sport kan een team alleen slagen als er zowel individuele inzet als teamwerk is. De spelers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingsinzet. Maar ze moeten allemaal hun individuele kwaliteiten samenvoegen, zodat het team als geheel goed presteert. Hierbij hebben de coaches en de meer ervaren spelers de taak om de jongere spelers te begeleiden. Ook moeten ze het team leiden in het uitvoeren van de wedstrijdtaktiek. Dit is ook een beeld van hoe we in het christelijke leven moeten slagen. We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid voor onze geestelijke ontwikkeling, die plaatsvindt via regelmatig gebed en bijbelstudie. Maar God wil niet dat wij alleen aan onze eigen geestelijke gezondheid werken. Hij heeft ons geroepen om een deel van een team te zijn. En dat houdt in dat wij meewerken aan Zijn grote plan voor de wedstrijd – het verzoenen van de wereld met Zichzelf in Jezus Christus (zie 2 Kor. 5:16-21).
Net als jonge sportmensen hebben jongere christenen geestelijke coaches nodig. Die coaches moeten hen leren om zichzelf volledig te ontplooien én om hun bijdrage te leveren aan het uitvoeren van de strategie van het gehele team. Jezus noemt deze vorm van persoonlijke begeleiding discipelschap. De relatie tussen Jezus en de 12 discipelen vormt hiervan het voorbeeld. Eén van Jezus’ voornaamste doelen was om Zijn volgelingen zo te trainen dat zij het geloof konden vermenigvuldigen. Meer ervaren christenen hebben voor hun geestelijke ontwikkeling ook relaties nodig. Zij moeten binnen die relaties verantwoording afleggen. Zulke relaties garanderen wederzijdse steun en bemoediging, en helpen om ons karakter en ons hart meer op Christus te laten lijken. Jezus heeft ons vele duidelijke richtlijnen gegeven over hoe wij als team moeten oefenen en samenwerken. Sommigen noemen deze richtlijnen de “onderlinge geboden”, die je door het hele Nieuwe Testament heen vindt. Hier volgen er een paar:

  • “Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld” (Rom. 12:10).
  • “Weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen” (1 Kor. 1:10).
  • “Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde” (Gal. 5:13).
  • “met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen” (Ef. 4:2).
  • “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst” (Kol. 3:16).
  • “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief” (1 Pet. 1:22).

Het kleine team van Jezus? discipelen bracht deze geboden in de kracht van de Heilige Geest deze geboden in de praktijk. De uitwerking hiervan op de evangelisatie van de wereld had de kracht van een explosie. Momenteel werken er duizenden, zelfs miljoenen aan de taak die Jezus aan ons gaf: het maken van alle volken tot discipelen (Matt. 28:19). De overwinning is verzekerd. De enige vraag die nog rest is hoeveel mensen wij in die laatste mars naar de overwinning met ons mee zullen nemen. Langs de weg van discipelschap en wederzijdse verantwoording en bemoediging, zullen er miljoenen mensen aan het winnende team worden toegevoegd.

🕗 Periode 6 / Dag 66 – 🌲Pad 24. Discipelschap   –   📌 Spr. 3:5-6  | 

Print

 
Don`t copy text!