67 – De Stok Doorgeven

🕗 Periode 6 / Dag 67 – 🌲Pad 24. Discipelschap   –   📌 Spr. 3:5-6  | 

📖 Num. 27:12-23 (Leiderschap vrijzetten bij anderen)

Het moet wel een heel bitterzoete ervaring voor Mozes zijn geweest! Veertig slopende jaren lang had hij de koppige Israëlieten door de woestijn geleid. Toen zijn doel eindelijk in zicht was, besefte hij dat hij niet verder kon.
In plaats van boos te worden op God of zich aan zelfbeklag over te geven, vroeg Mozes de Heer om een andere leider aan te wijzen. Jozua, zijn trouwe assistent, werd gekozen. Hij had getoond dat hij de kwaliteiten van een leider bezat, waaronder toewijding aan God, bereidheid om dienstbaar te zijn, en trouw ten tijde van sterke tegenstand.
Plotseling stond Mozes voor een keus. Hij kon Jozua simpelweg benoemen en hem vervolgens op eigen kracht het respect van het volk laten verdienen. Maar hij kon ook zijn volledige steun voor Jozua’s leiderschap uitspreken. Ondanks zijn eigen teleurstelling, besloot Mozes toch om Jozua voor de ogen van het volk aan te wijzen en zijn gezag om het volk te leiden aan Jozua over te dragen. Voor de oude rotten in het leiderschap onder ons kan het moeilijk zijn om zich net zo positief op te stellen als Mozes. Maar als wij tijd besteden aan het trainen van jonge christenen in het discipelschap, dan moeten wij ons er op verheugen dat zij datgene wat wij hebben bereikt voorbij zullen streven.

🔨 Denk na over de vraag hoe je de weg vrij kunt maken voor nieuwe leiders, zodat zij hun gaven kunnen gebruiken en het volk van God op kunnen bouwen.

🕗 Periode 6 / Dag 67 – 🌲Pad 24. Discipelschap   –   📌 Spr. 3:5-6  | 

Print

Comments are closed.