68 – De Waarheid Doorgeven

🕗 Periode 6 / Dag 68 – 🌲Pad 24. Discipelschap   –   📌 Spr. 3:5-6  | 

📖 Richt. 2:6-16 (Doorgeven wat je weet)

Mozes de beval de Israëlieten om aan de volgende generatie de wegen van God door te geven. Ook dienden zij de ontzagwekkende verhalen door te vertellen over hoe God Zijn volk uit de slavernij in Egypte had bevrijd. Mozes beval dit niet zonder reden. Hij wist dat een begrip van hun geestelijke erfgoed voor de komende generaties van levensbelang was. Dit begrip was voor hen noodzakelijk om God trouw te blijven dienen en Hem alleen te blijven aanbidden. Het boek Richteren beschrijft op tragische wijze hoe de Israëlieten nalieten om Gods wegen aan de komende generatie door te geven, en hoe deze nalatigheid op een regelrechte ramp uitliep.
Vandaag de dag hebben christenen eveneens de verantwoordelijkheid om de volgende generatie de wegen van God te leren, zodat die generatie uit echte volgelingen van Christus zal bestaan. Dit is niet alleen de taak van de leiders. We moeten allemaal met anderen delen wat wij van en over de Heer hebben geleerd.
Ouders hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het onderwijzen van hun kinderen. Zoals het in Psalm 78 vers 3 en 4 staat: “Ik wil aloude verborgenheden verkondigen. Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor onze kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die Hij gewrocht heeft”.

🔨 Op welke manieren help jij anderen volgelingen van Christus te worden? Wie zou jij kunnen helpen om de wegen van God te begrijpen?

🕗 Periode 6 / Dag 68 – 🌲Pad 24. Discipelschap   –   📌 Spr. 3:5-6  | 

Print

Comments are closed.