70 – Maak Je Geen Zorgen Over Het Tapijt

🕗 Periode 6 / Dag 70 – 🌲Pad 24. Discipelschap   –   📌 Spr. 3:5-6  | ▶

📖 Psalm 133 (Zoek naar eenheid)

Christenen maken soms ruzie over zulke onbenulligheden. Onderwerpen zoals de kleur van het tapijt in de kerkzaal, het soort muziek dat in de diensten wordt gespeeld of de organisatie van bijeenkomsten, hebben hele kerken gesplitst. Ook ontstaan er scheuringen in kerken en onenigheid tussen mensen om gewichtigere zaken, zoals de leer en het leiderschap. Maar het netto effect is hetzelfde: mensen raken gekwetst en de kerk verliest de zegen van God.
Psalm 133 laat ons met twee prachtige beelden zien hoe goed het is als gelovigen in eenheid leven. Olie beeldt Gods Geest uit. Als er olie van Aärons hele lichaam naar beneden vloeit, dan beeldt dit uit hoe Gods liefde hen, die helemaal aan Hem toegewijd zijn, doordrenkt. Op dezelfde manier is dauw die op de bergen neerdaalt, een beeld van Gods belofte om het land en zijn inwoners vruchtbaar te maken.
Zelfs als wij in eenheid leven, is er nog ruimte voor verschil van mening. Wij moeten bereid zijn om onze voorkeuren terzijde te schuiven zodat Jezus Christus verheerlijkt wordt. Als wij aan Hem en aan elkaar toegewijd blijven, zal Hij ons tot een heilig, onzelfzuchtig volk maken, waar Hij graag onder woont.

🔨 Ben je bereid om aan eenheid top prioriteit te geven? Is er iets in je houding of gedrag dat moet veranderen?

🕗 Periode 6 / Dag 70 – 🌲Pad 24. Discipelschap   –   📌 Spr. 3:5-6  | ▶

Print

Comments are closed.