Archive for the ‘geloof’ Category

01.06.2020 – Pinksteren

Ook vandaag zijn we er nog beduusd van. Het videootje van haar verrassende aankomst hebben we 10x afgespeeld. Je vraagt je af waarom die ouders niet zo enthousiast reageerden toen Annelot voor hun neus stond. Heel eenvoudig: we konden het even niet geloven. Vanmiddag gingen Ingrid en ik maar even uitwaaien met de twee Maltezers. Even napraten en genieten van een blauwe lucht en een blauwe zee. We beseffen dat God goed is. Hij stortte Zijn Heilige Geest uit met pinksteren. En Jezus zei nog in Joh.14:15-18 dat Hij de Trooster stuurt die altijd bij ons zal zijn. Zo hebben we Zijn bescherming voortdurend ervaren. Mijn moeder maakte me attent op het verhaal in Handelingen 12:6-17 waarin wordt verteld van Petrus die uit de gevangenis werd bevrijd door een engel. Bij het kloppen op de deur had het dienstmeisje dezelfde beduusdheid want Petrus stond voor de deur en: dat kan niet. Van deze belevenissen word je vrolijk en zeg je geweldig wat God heeft gedaan en doet.


Read the rest of this entry »

21.05.2020 – Acts 1:9-12

Nadat Jezus was gekruisigd en opgestaan (Pasen) was Hij nog 40 dagen onder de mensen. In Handelingen 1:9 staat dat Hij naar de hemel opvoer en in vers 11 dat Hij op dezelfde manier zal terugkomen. Het bijzondere aan Hemelvaart(sdag) is dat het niet alleen over de hemelvaart gaat maar ook over de wederkomst van Jezus. In vers 12 staat er nog even zijdelings bij dat ze op dat moment op de Olijfberg waren.
Vanaf de Olijfberg heb je een mooi uitzicht over de oude stad Jeruzalem met de stadsmuur en de Gouden Poort. In de 16de eeuw is die poort door de toenmalige heersers dichtgemetseld (zie foto’s die ik in 1985 nam van de locatie). De reden hiervan was dat men de komst van de Messias wilde tegenhouden. In Ezechiël 44:3 staat beschreven dat Jezus als komende vorst door deze poort weer de stad zal in gaan. De profetische betekenis van Zijn wederkomst is genoemd in Jesaja 9:6: “Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen“. Voor degene die de Bijbel serieus nemen is hierin een toekomst beschreven die in de wereldgeschiedenis al enkele aanknopingspunten heeft laten zien. Hieronder vallen de komst van Jezus zelf, de terugkeer van Joodse mensen (vanuit de diaspora) naar Israel en de stichting van de staat Israel (b.v. Psalm 48). De tekenen van de tijd komen overeen met wat Jezus zei in Mattheus 24:34 en Marcus 13:30. De “Hemellanding” komt dichterbij en het is goed om dit geloofsperspectief te zien en hoop te hebben op een ontmoeting met Jezus. Dan is er ook een weerzien met allen die ons zijn ontslapen (1 Thessalonisenzen 4:16).


 

Read the rest of this entry »

17.05.2020 – Zitkuiltuin

Het prachtige zonnige weer gaf vandaag vele zonuren in de zitkuil. De bloemen in de tuin staan in volle glorie in de zon en we spraken nog na over de kerkdienst, erg mooi, vaak gedurfd maar zeker Bijbelgetrouw. Voor degene die het niet kent: elke zondagochtend of RTL5. Ook vorige week was het bijzonder boeiend met Christine Caine over “De waarheid is sterker dan de feiten”, 3 belangrijke vragen die God stelde in het paradijs aan Adam en Eva.

Read the rest of this entry »

17.05.2020 – Marc 4:15

De laatste maanden volgen we de kerkdiensten van Hour of Power online. Vanmorgen sprak Bobby Schuller over Marcus 4:3-20. De tekst in vers 15 sprong er uit en de prediking was zeer inspirerend en authentiek. Eerst heeft Jezus het over het zaad dat op de weg valt. Hij zegt: “Het zaad is het Woord van God”. Als het Woord van God wordt uitgesproken over je leven, je hart, hoe reageert je hart dan? Als een weg? Als een steen? Als grond vol distels of als vruchtbare grond? Het zaad valt op de weg en wortelt niet. De vogels eten het op. Het hart van veel mensen is als die weg. Paden die keihard zijn. Links en rechts groeien planten, maar het pad loopt gewoon door. Velen van ons lijken daarop. We hebben ons verhard voor het geloof en ons hart is gekristalliseerd. Het is ijskoud geworden, hard als steen tegenover Gods Woord. We reageren met hardheid in plaats van met zachtmoedigheid. Zijn uitnodiging was om het harde pad te bewateren zodat het modderig wordt en het zaad kan wortelen. Laat God toe in je leven. en wees zacht voor de ander zodat ook bij de ander het woord van God kan wortelen. Erg mooi.

Read the rest of this entry »

12.04.2020 – Hij leeft!

Met Pasen groeten gelovigen elkaar met: “De Heer is waarlijk opgestaan!”. Ik heb het al eerder geschreven en het blijft voor mij dezelfde overtuiging dat de opstanding van Jezus alles heeft veranderd voor mij. Als Jezus niet was opgestaan of als Zijn opstanding zou zijn verzonnen dan was de crux uit het hele christelijke geloof gehaald. Want dit is waar het nu juist om draait: Jezus heeft de dood overwonnen, het graf was echt leeg. Daarmee zei Hij “vaarwel” aan de duistere machten en bouwde Hij de brug voor ons om bij God de Vader te komen, zie Joh.14:6. Dat doel maakte dat Jezus zei dat Hij de opstanding en het leven is, zie Joh. 11:25. En dat maakt Pasen het feest van kracht, overwinning en bevrijding.

Read the rest of this entry »

10.04.2020 – Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden van Jezus. Hij werd gekruisigd op Golgotha en nam daarmee de zonden van de mensheid op zich. Het is niet alleen symboliek maar werkelijkheid in ons dagelijks leven. Jezus kwam als mens op aarde maar was de Zoon van God. Zo werd Hij aangekondigd en sprak Hij ook over zichzelf. Zijn dood leek een nederlaag, een teleurstelling en een einde te brengen aan Zijn bediening. Bij Zijn dood waren uitzonderlijke gebeurtenissen: het bleef donker, Zijn moeder Maria bleef rustig (ze had ook kunnen zeggen: laat Hem gaan, Hij is niet toerekeningsvatbaar), het tempelgebouw scheurde, er was een aardbeving en reeds gestorven mensen stonden op uit hun graf. In 1985 en 1990 was ik op die plek en het is indrukwekkend om op die locatie in herinnering te brengen wat Jezus toen voor ons deed en welke bevrijdende betekenis dat vandaag heeft voor miljoenen mensen.
 

Read the rest of this entry »

01.04.2020 – Heit

Het is vier jaar geleden dat “heit” ons ontviel. Steeds meer schuiven de meest recente jaren van zijn ziekte naar de achtergrond en maken plaats voor mooie herinneringen van de tijd daar voor. Met het zelf ouder worden spiegel je je eigen vaderschap naar hoe hij was. En dat geeft een beeld van een actieve vader die altijd plezier haalde uit het contact met zijn kinderen, en vooral ook in onze tienerjaren. De dingen die we samen deden springen er nu uit. Dankbaar ben ik voor die goede zorg en beleving maar zeker net zo blij met de kracht die onze Hemelse Vader geeft door tijden van verdriet en rouw. Dat is wat God geeft door alle tijden heen zoals in het bijbelboek Jeremia 31:13 staat: “Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart.“.


Read the rest of this entry »

21.03.2020 – Lente (?)

Met de invloed van corona in ons dagelijks leven zouden we bijna vergeten dat de lente vandaag is ingezet. De zon schijnt helder en de lucht is blauw. Het geeft even lucht om buiten te kunnen wandelen. Wandelaars houden gepast afstand als ze elkaar tegen komen, en het was druk omdat iedereen er even uit wil.
Buiten-zijn doet de dreiging niet vergeten want sommigen kúnnen niet denken aan lente. In directe vriendenkring is er een zeer pijnlijke en schrijnende situatie ontstaan; tijdens het verzorgen van een ernstig ziek familie-lid in Spanje blijkt deze patiënt bij het ondergaan van een zware chemokuur ook nog eens met corona besmet te zijn. Het verzorgen wordt daarmee quarantaine terwijl het vooruitzicht voor het familie-lid terminaal is. Het zet heel veel in perspectief. Vrienden in Spanje, Annelot in Guatemala, bedrijfssluiting voor eigen familie, bezoekisolatie voor onze ouders en afgelasten van normale schoolactiviteiten. De wereld staat op zijn kop. Onze houvast moeten we opnieuw zoeken bij onze Helper uit Psalm 121 en Psalm 34.
De wandeling samen met Sam en Anouk was heel fijn; met 2 camera’s konden we plezier halen uit elkaar fotograferen en even uitwaaien in de koude wind. Vogels floten weer, herten sprongen door de duinen en de watervogels zwommen door onstuimige golven. De 9km bewegen waren bovendien nuttig omdat onze (hockey)trainingen niet meer plaatsvinden en de spieren wel oefening nodig hebben.
 Read the rest of this entry »

15.03.2020 – Overwinnaar

Op dit moment is Nederland in onrust. En eigenlijk mondiaal is er ongerustheid over de gevolgen van het uitbreken van het Corona virus. Stichting Opwekking riep vandaag op om 13:00 uur vanmiddag gezamenlijk het nummer “Jezus is Overwinnaar” te zingen in zoveel mogelijk huizen in Nederland met daarna te bidden voor opwekking in Nederland en daarna voor bevrijding en herstel van Corona virus. Na de wandeling in de duinen waren we op tijd thuis en samen met Sam zongen we het lied en baden tegelijkertijd met vele Nederlanders. Het eerste veld met met gele bloemen laat de overwinningskleur al weer zien.
Zojuist kregen we bevestiging dat Annelot eerder thuis komt vanuit Guatemala 🇬🇹.

Read the rest of this entry »

22.12.2019 – Open Deur

Samen met onze kinderen en vriendin bezochten we vanavond de Christmas Experience event van ICF Leiden. In de theater voorstelling werd het kerstverhaal verteld met een accent op de gesloten deuren voor Jozef toen hij met Maria onderdak zocht. Uiteindelijk was de enige open deur die van een stal. Het thema was “welke deuren voor jou gesloten zijn en jij gesloten houdt”. De uitvoering was ontzettend mooi en authentiek naar het kerstverhaal toe met een focus op Lucas 11:9-10: 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan”. 
 

Read the rest of this entry »

16.12.2019 – You’re so Good

Nu het jaar ten einde loopt en alle gedachten zich richten op wat het jaar gebracht heeft, zijn er veel redenen om dankbaar te zijn. Ten eerste, voelen we ons bijzonder rijk om als gezin de vrede van God in alle aspecten van het leven te ervaren. Dat overtreft alle ongenoegen en frustratie. Ten tweede zijn we dankbaar voor onze gezondheid, dat is niet een vanzelfsprekendheid. Ten derde prijzen we ons gelukkig met fijne familie en vrienden.
Eén van de grote tegenslagen was toch wel het verlies van functie door een totale overname van het topmanagement team. In eerste instantie was de teleurstelling en vernedering enorm maar langzaam heb ik geleerd me er bij neer te leggen en mogelijkheden van de verandering in te zien. En die zijn er, zij het niet zoals ik ze had verwacht. Dwars door alles heen heb ik (met ups en downs) de stok en staf van de Hemelse Vader mogen ervaren zoals dat in Psalm 23 staat. Mijn vader zei vaak: “ken je de Psalm of ken je de Herder?”. Gelukkig ken ik de Herder en Hij kent mij ook.

Vandaag kwam via Spotify een nieuwe bewerking van het liedje “God is goed” op de speakers van de auto. Het raakte me en is voor mij de afsluiting voor 2019:
God, You’re so Good“.

Read the rest of this entry »

01.12.2019 – Advent

Het is Advent, de eerste dag in december is ook de eerste adventzondag; de aankondiging van kerst. Vanmorgen luisterden we naar Orlando Bottenbley in de Meerkerk. Hij sprak over geheiligd zijn en streven naar een heilig leven te leiden.
De weg naar de Meerkerk was mistig en glad. De mist trok niet snel weg maar aan het begin van de middag kroop de zon tussen de mistbanken door en maakten we een strandwandeling met de beide Maltezers. Het licht was bijzonder mooi met tegenlicht effect en heldere landschapuitzichten. 

Read the rest of this entry »

21.11.2019 – 57 jaar

De trouwdag van mijn ouders was vandaag precies 57 jaar geleden. Ze trouwden in koud vroeg winterweer met een dik pak sneeuw. Ze kregen drie kinderen waarvan ik de oudste ben. Uit familie albums heb ik prachtige fragmenten kunnen vinden waaronder onderstaande foto’s. Vanmiddag heb ik met mijn moeder gesproken die het goed maakt. Er zijn veel momenten met dankbare herinneringen waaronder de foto’s als kind en nog steeds ook het jubileumfeest toen ze 50 jaar getrouwd waren.
Zie 21.11.2012 – 50 jaar.

Read the rest of this entry »

19.10.2019 – Synagoge (2)

Het vervolgbezoek na de Joodse begraafplaats was naar de nabij gelegen synagoges. Ze liggen in de Joodse wijk dichtbij het oude centrum en zijn op loopafstand van elkaar.

 Read the rest of this entry »

10.06.2019 – Opwekking (2)

De pinksterconferentie is een festival voor christenen van alle leeftijden. Naast de diensten op het hoofdterrein zijn er jongerendiensten, tienerdiensten, kinderdiensten, sing-in, theatertent, seminars, compassion café, groot nieuws radio, mission expo, lektuurtent en nog veel meer. Op het terrein camperen ruim 20.000 mensen. Zelf huurden we een huisje 3km van het terrein vandaan. Onze jongeren en ouders trokken soms samen met elkaar op en genoten van de programma’s en activiteiten.
Read the rest of this entry »