Paden

30 Paden, 8 perioden

God kennen….

D.T.P. periode 1
  a. WIE IS GOD
    Pad 1. Natuur en karakter van God
    Pad 2. Het Vaderhart van God
    Pad 3. Het gebroken hart van God
    Pad 4. De creativiteit van God
    Pad 5. Jezus
D.T.P. periode 2
    Pad 5. Jezus (vervolg)
    Pad 6. De Heilige Geest
    Pad 7. Het Woord
  b. DE PERSOONLIJKE RELATIE VAN DE GELOVIGE MET GOD
    Pad 8. Verlossing – Het grote geschenk van God
    Pad 9. De weg naar vrijheid
D.T.P. periode 3
    Pad 9. De weg naar vrijheid (vervolg)
    Pad 10. Aanbidding
    Pad 11. Gebed en voorbede
    Pad 12. Tijd met God alleen
D.T.P. periode 4
    Pad 13. Het kennen van Gods wil
    Pad 14. De geestelijke discipelschapsvoorwaarden
    Pad 15. Opgeven van rechten
    Pad 16. Beproevingen
D.T.P. periode 5
    Pad 17. Overwinnend christenleven
    Pad 18. Rentmeesterschap
    Pad 19. Levenswijsheid
    Pad 20. Leven in een onzekere wereld
    Pad 21. Het goede leven
D.T.P. periode 6
  c. DE RELATIE VAN DE GELOVIGE MET ANDEREN
    Pad 22. Relaties
  d. DE RELATIE VAN DE GELOVIGE MET DE KERK
    Pad 23. Leiderschap
    Pad 24. Discipelschap
D.T.P. periode 7
    Pad 24. Discipelschap (vervolg)
& Hem bekend maken….
  e. DE RELATIE VAN DE GELOVIGE MET DE WERELD
    Pad 25. God regeert
    Pad 26. Heling brengen aan een volk
  f. DE RELATIE VAN DE GELOVIGE MET DE WERELD DOOR ZENDING EN EVANGELISATIE
    Pad 27. Zending
D.T.P. periode 8
    Pad 27. Zending (vervolg)
    Pad 28. Zorg voor armen en anderen in nood
    Pad 29. Evangelisatie
  g. DE RELATIE VAN DE GELOVIGE MET DE VIJAND
    Pad 30. Geestelijke strijd

Comments are closed.