16.03.2020 – Kadaster

De overheid is op basis van een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen projecten begonnen in diverse gemeenten om het illegale grondgebruik door burgers in te dammen. Er blijkt nogal ruim omgegaan te zijn met de grond voor oprit, heggen of ander gebruik. Zo kregen wij vorig jaar bericht dat een meter van de voortuin niet aan ons toebehoort. Volgens mijn informatie was dat lariekoek maar om de zaak niet verder op te houden heb ik een verjaringsprocedure aangevraagd gebaseerd op 29 jaar ter goeder trouw gebruik (het was al zo toen we het huis kochten) en Kadaster tekeningen van 1931.
De verjaring is erkend en alles wordt nu notarieel vastgelegd. Vandaag kwam het Kadaster de nieuwe voorgrens inmeten en zo is het grondgebruik geformaliseerd.

Total views: 8

Leave a Reply